Dzisiaj jest: poniedziałek 6 lipca 2020        Imieniny: Łucja, Dominika, Teresa

Pani Janina Garbarczyk ze Zduńskiej Woli 27 maja 2020 roku świętowała 100. urodziny. Życzenia, w imieniu wszystkich mieszkańców, złożyli jej prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Chudzia-Kulesza. Zduńskowolskim zwyczajem jest osobiste składanie życzeń dostojnym 100-letnim Jubilatom przez Prezydenta Miasta. Tym razem, ze względu na wyjątkową sytuację pandemii, życzenia, upominek i bukiet kwiatów przekazane zostały za pośrednictwem rodziny.

Dokładnie 30 lat temu stworzono w Polsce demokratyczny samorząd. Dostaliśmy możliwość kształtowania lokalnych wspólnot i formowania przestrzeni, w której na co dzień żyjemy.


Jakub Trenkner Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuje XXII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 4 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory samorządowe. Były ważne pod wieloma względami. Przytłaczające zwycięstwo obozu solidarnościowego w wyborach parlamentarnych rok wcześniej i powołanie pierwszego od pół wieku niekomunistycznego rządu, rządu Tadeusza Mazowieckiego, pozwoliło na dokonanie transformacji ustrojowej.


28 zł zamiast 34 zł – taką opłatę za wywóz śmieci zduńskowolski magistrat zaproponuje Radzie Miasta. Ceny powinny wzrosnąć już w lipcu, kiedy rozpocznie się nowy kontrakt z Remondis. Prezydent zdecydował się jednak odsunąć podwyżki do sierpnia. Przedstawił też rewolucyjny plan na gospodarowanie odpadami w Zduńskiej Woli.


Z uwagi na uzasadnione przewidywania dotyczące zwiększenia liczby osób doznających przemocy w rodzinie, Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ opracował nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny”.


Obecna sytuacja spowodowana rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ma negatywny wpływ na psychikę młodego człowieka. Brak kontaktu z rówieśnikami, brak możliwości korzystania
z aktywności fizycznej może rodzić frustrację, może powodować powstawanie lub pogłębianie stanów kryzysu emocjonalnego. Dla osób potrzebujących wsparcia i pomocy uruchomiony został Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Na chwilę obecna telefon będzie funkcjonował do 14 czerwca 2020 r.


Urząd Miasta Zduńska Wola informuje, że od 22 maja 2020 r. (piątek) przywraca się całkowity handel na targowiskach miejskich w Zduńskiej Woli przy zachowaniu zasad higieny oraz szczególnej ostrożności podczas prowadzonej działalności handlowej:


34 zł miesięcznie muszą zapłacić mieszkańcy Zduńskiej Woli, by pokryć opłaty, jakich za wywóz śmieci zażądał w przetargu Remondis. – To zbyt wysoka cena – mówi zdecydowanie prezydent Zduńskiej Woli i szuka wyjścia z patowej sytuacji.


Fala podwyżek opłat za wywóz śmieci dotarła do Zduńskiej Woli. Niemal 7 mln zł to najniższa oferta złożona w kolejnym przetargu na gospodarowanie odpadami. By sfinansować zadanie, miasto będzie musiało podnieść opłaty do 34 zł miesięcznie od osoby!