Dzisiaj jest: piątek 21 września 2018        Imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria

Prezydent Miasta Zduńska Wola zawiadamia o wystawieniu do sprzedaży następujących działek miejskich:

  1. ul. Henrykowska nr 23B - pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 23.10.2018 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego - POBIERZ OGŁOSZENIE
  2. ul. Lipowa - Moniuszki - pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 27.11.2018 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego - POBIERZ OGŁOSZENIE

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola na rok 2019:


Informacja Prezydenta Miasta Zduńska Wola dotycząca rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. 


Na postawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 oraz 1349) wyznacza się niżej wymienione miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów i haseł wyborczych wszystkich komitetów wyborczych.


Prezydent Miasta Zduńska Wola Piotr Niedźwiecki informuje, że w ramach ogłoszonego w dniu 29 czerwca 2018 roku przez Miasto Zduńska Wola otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych" wybrani oferenci odstąpili od zawarcia umów na realizację:10 września 2018 roku (poniedziałek) o godz. 8.00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro) odbędzie się LXII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zduńska Wola.


24 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro) odbędzie się LXI sesja Rady Miasta Zduńska Wola.


ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2018 ROKU PN. „UDZIELANIE SCHRONIENIA BEZDOMNYM RODZICOM Z DZIEĆMI Z TERENU MIASTA ZDUŃSKA WOLA W SCHRONISKU DLA OSÓB BEZDOMNYCH”.

Zgłoszenia do komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata

Oświadczenie kandydata


Na targowisku "Mój rynek" przy ul. Mickiewicza dostępne są miejsca nr: 25, 50 oraz 60. Miejsca te znajdują się na terenie wybrukowanym. Wnioski można składać do Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola do dnia 17 sierpnia (włącznie).

Najemcy miejsc zostaną wyłonieni w drodze losowania, które odbędzie się 21 sierpnia.

Zarządzenie