Dzisiaj jest: sobota 24 marca 2018        Imieniny: Gabriel, Marek, Gabor

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców Miasta Zduńska Wola w 2018 roku. Oferty należy składać do 13 kwietnia 2018 r. 

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232, z 2018 r., poz. 130) zwołuje LV sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 23 marca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał zarządzenie powołujące komisję, która przeprowadzi losowanie wolnych stanowisk na targowisku miejskim.

Zarządzenie 


Wnioski można składać w Kancelarii Urzędu Miasta w Zduńskiej woli do dnia 20 marca 2018 r. włącznie


Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) zwołuje LIV  nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 8 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00, w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12 (Urząd Stanu Cywilnego, pok. 111).


26 lutego 2018 r. rozpoczął się nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli z uwzględnieniem Uchwały nr LI/547/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli i nadania jej statutu w zakresie wymagań związanych z wykształceniem kandydata na stanowisko Kierownika jednostki oraz jego doświadczeniem na stanowisku kierowniczym.


Ważna informacja dla klubów sportowych biorących udział w otwartym konkursie ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2018 r.Rozstrzygnięto konkurs na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla miasta Zduńska Wola w 2018 roku. Łączna kwota przyznanych dotacji to 96 599 zł.


Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) zwołuje LIII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 23 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).