Dzisiaj jest: wtorek 24 października 2017        Imieniny: Marty, Marcina, Rafała

Bezpłatne badania mammograficzne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia odbędą się w dniach 6-8 listopada 2017 r. Mammobus znajdziecie Państwo pod Urzędem Miasta Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuje XLV sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 27 października 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy "Zduńska Wola pod jemiołą" odbędzie się w tym roku w sobotę 16 grudnia. Od rana do wieczora w Alejach Kościuszki znajdziecie Państwo barwny świąteczny kiermasz, moc atrakcji dla dzieci, a dla dorosłych wspaniałą możliwość na przedświąteczne zakupy.


Stosowanie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Pawo energetyczne (Dz. U. z 2017 poz. 220 ze zm.) zawiadamia się,  że "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Zduńska Wola na lata 2017-2033" zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, pokój nr 303 w dniach od 13 października 2017 do 2 listopada 2017 w godz. od 8.00 do 15.00.


Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1848 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935 ) zwołuje XLIV sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 16 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 8.00  w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola  (Urząd Stanu Cywilnego, pok. 111), ul. Złotnickiego 12.


„Łączy Nas Kobiecość" to 6. edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyki raka piersi. Weź udział w akcji i wykonaj badanie mammograficzne, a otrzymasz prezent w postaci kosmetyku z oferty drogerii Rossmann.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola zwołuje XLIII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 22 września 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Spotkanie konsultacyjne w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym odbędzie się 19 września 2017 roku o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta przy ul. Złotnickiego 12 (sala 111).


Miasto otrzymało ponad 1 milion 282 tysiące złotych! Dzisiaj Zarząd Województwa Łódzkiego wybrał do dofinansowania 14 projektów, które uzyskały najwięcej punktów w ocenie merytorycznej w konkursie w ramach Podziałania VI.3.2. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.


INFORMACJA

dotycząca pomocy w formie bezpłatnych obiadów w szkołach, przedszkolach i żłobkach od miesiąca września 2017 r. w ramach Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” oraz Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.