Dzisiaj jest: środa 17 stycznia 2018        Imieniny: Marian, Jan, Antoni

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Urząd Miasta dysponuje wolnymi stanowiskami handlowymi na targowisku "Mój rynek" przy ul. Mickiewicza. Wnioski osób zainteresowanych ich zajęciem przyjmowane będą do 20 stycznia 2018 r. włącznie. Należy je złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12. Niżej wykaz miejsc.


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) nastąpiła zmiana organu biorącego udział w ocenie oddziaływania na środowisko łącznika do trasy S8.

Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi


Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232) zwołuje LI sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 19 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00, w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 111), ul. S. Złotnickiego 12.


W poniedziałek 22 stycznia 2018 r. w Zduńskiej Woli odbędą się bezpłatne badania mammograficzne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mammobus stanie na ul. Złotnickiego, przy głównym budynku Urzędu Miasta Zduńska Wola.


Na podstawie art. 160 § 2 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2016, poz. 2062 ze zm. ) oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego o dokonanie wyborów uzupełniających ławników do Sądu  Okręgowego w Sieradzu, w liczbie 6 osób informuję:


Prezydent Miasta ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji na terenie Zduńskiej Woli. Chętni mogą się zgłaszać do 31 stycznia. Pod artykułem znajdziecie Państwo wzór wniosku, który należy wypełnić i złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.


Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232) zwołuje L sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 29 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) zwołuje  XLIX sesję nadzwyczajną  Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 7.30, lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pok. 111), ul. Złotnickiego 12.


Poniżej lista i rozlokowanie stoisk II zduńskowolskiego jarmarku bożonarodzeniowego "Zduńska Wola pod jemiołą".