Dzisiaj jest: poniedziałek 6 lipca 2020        Imieniny: Łucja, Dominika, Teresa

Zamknięte szkoły podstawowe i przedszkola, odwołane zajęcia w instytucjach kultury i na obiektach sportowych. Wprowadzane są wyjątkowe środki ostrożności, by chronić mieszkańców przed zarażeniem koronawirusem.

Urząd Miasta Zduńska Wola i Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli pilnie śledzą informacje o rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce i pozostają w ścisłym kontakcie z krajowymi centrami zarządzania kryzysowego. Wszystkie podległe nam jednostki na bieżąco otrzymują zalecenia, które mają zmniejszyć ryzyko zarażeń. Zgodnie z poleceniem Wojewody Łódzkiego we wszystkich szkołach wstrzymaliśmy dziś wycieczki, rekolekcje, wyjścia do kin czy muzeów. Zawiesiliśmy też wszystkie zajęcia pozalekcyjne dla osób postronnych, np. klubów sportowych korzystających z sal gimnastycznych.


W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Niżej publikujemy apel Głównego Inspektora Sanitarnego.INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ ORAZ INNYCH KRAJÓW DOTKNIĘTYCH EPIDEMIĄ SPOWODOWANĄ NOWYM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

Główny Inspektor Sanitarny

Warszawa, 25.02.2020

 

Dla osób zainteresowanych dostępny jest czynny całą dobę numer telefonu Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli - numer telefonu 512 185 986.

W przypadku podejrzenia zarażenia wirusem dostępna jest infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia - numer infolinii 800 190 590 czynna całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. 


Nie dajmy się nabrać!


Marcel Jarosławski, pełnomocnik prezydenta Zduńskiej Woli ds. osób niepełnosprawnych w marcu będzie dyżurował w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12 w następujące dni:


Borys Kopytnik, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta, na podstawie § 23 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola zwołuje III sesję Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola w kadencji 2019/2020, na którą serdecznie zaprasza w dniu 3 marca 2020 r. (wtorek) na godz. 13:00. Obrady odbędą się w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie, którego celem jest niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera lub innymi zespołami otępiennymi oraz ich opiekunom i rodzinom we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli serdecznie zaprasza na spotkanie grupy wsparcia dla opiekunów, które odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w dniu 26.02.2020 r. o godzinie 16:00.

 


Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola Jakub Trenkner, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zwołuje XIX sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).