Dzisiaj jest: środa 29 stycznia 2020        Imieniny: Franciszek, Zdzisław, Zenon

Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla  mieszkańców miasta Zduńska Wola w 2019 roku.

zarządzenie

Lista wolnych stanowisk handlowych na targowisku "Mój Rynek" w Zduńskiej Woli
stan na dzień 03.01.2019 r.
Lp. Teren wybrukowany
1 miejsce 10
2 miejsce 27
3 miejsce 60

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmienia się bank obsługujący budżet Miasta Zduńska Wola. W związku z tym, wszelkie dochody oraz opłaty skarbowe, z wyłączeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny być wpłacane na nowy numer rachunku bankowego dochodów:

MIASTO ZDUŃSKA WOLA
LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZDUŃSKIEJ WOLI
47 9279 0007 0071 1166 2000 0150

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek:

MIASTO ZDUŃSKA WOLA
LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZDUŃSKIEJ WOLI
39 9279 0007 0071 1166 2000 0100

 


Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał zarządzenie dotyczące powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla mieszkańców miasta Zduńska Wola w 2019 roku.

Zarządzenie

 W dniach od 2 do 4 stycznia 2019 roku w Urzędzie Miasta punkt kasowy banku będzie nieczynny. Wpłat będzie można dokonywać w placówkach Ludowego Banku Spółdzielczego znajdujących się na terenie Zduńskiej Woli:

Oddział Zduńska Wola ul. Dąbrowskiego 31
Punkt Bankowy (Południe) ul. Iwaszkiewicza 2e
Punkt Bankowy (Karsznice) ul. 1-go Maja 8
Punkt Bankowy (Kaufland) ul. Opiesińska 6

Ponadto, w związku ze zmianą banku obsługującego budżet Miasta Zduńska Wola, od 1 stycznia 2019 roku będą obowiązywały nowe rachunki bankowe


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Przewodniczący Rady Miasta Jakub Trenkner zwołuje IV sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy


Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla mieszkańców Miasta Zduńska Wola w 2019 r. Oferty można składać do 27 grudnia 2018 r. do godziny 10:00.