Dzisiaj jest: niedziela 25 sierpnia 2019        Imieniny: Luiza, Patrycja, Ludwik

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) zwołuję LX nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 29 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 15.00, w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12, pok. 111.

W związku z uruchomieniem procesu Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1875 i 2232, z 2018 r., poz. 130) zwołuję LVIII sesję Rady Miasta Zduńska Wola  w dniu 22 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Prezydent Miasta Zduńska Wola rozstrzygnął II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców Miasta Zduńska Wola w 2018 roku.


W związku z zamieszczeniem w dniu 14 czerwca 2018 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informacji o wyczerpaniu puli środków przeznaczonych na realizację programu Ograniczenia Niskiej Emisji - II edycja, z dniem 15 czerwca 2018 roku nabór wniosków zostaje wstrzymany. Prezydent Miasta Zduńska Wola informuje, że miasto nie będzie miało możliwości złożenia wniosku o udział w programie.


Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola zwołuję III sesję Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola w kadencji 2017/2018 w dniu 14 czerwca 2018 r. (czwartek) na godz. 12.30. Obrady odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12 (Urząd Stanu Cywilnego, pok. 111).


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane w dalszej części „RODO”Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1875 i 2232, z 2018 r., poz. 130) zwołuje LVIII sesję Rady Miasta Zduńska Wola  w dniu 25 maja  2018 r. (piątek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla mieszkańców  miasta Zduńska Wola w 2018 roku. Obejmował on następujące zadania: