Dzisiaj jest: środa 29 stycznia 2020        Imieniny: Franciszek, Zdzisław, Zenon

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola zwołuje LXIII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 5 października 2018 r. (piątek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli zaprasza do bezpłatnego uczestnictwa w kursie języka angielskiego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników i kierując się potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców miasta, proponujemy nowoczesny  multimedialny kurs, który intensywnie i kompleksowo uczy języka angielskiego. Internetowy kurs językowy obejmuje naukę od podstaw oraz doskonalenie znajomości języka na poziomie średnio zaawansowanym.


WYNIKI LOSOWANIA STANOWISK HANDLOWYCH
NA TARGOWISKU "MÓJ RYNEK",
UL. MICKIEWICZA 11B W ZDUŃSKIEJ WOLI
z dnia 25.09.2018 r.
Stanowisko handlowe Nr wniosku nadany
w Kancelarii Urzędu Miasta
TEREN
WYBRUKOWANY
 
nr 34 bruk
211 481

nr 35 bruk
nr 36 bruk
nr 60 bruk Nie złożono wniosku

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2 wykonuje bezpłatne profilaktyczne badania z zakresu wczesnego wykrywania raka piersi. Serdecznie zapraszamy mieszkanki miasta Zduńska Wola  do zapisów.


Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli jest jednostką realizującą program bezpłatnych badań pracowników zakładów pracy pod kątem wykrycia wirusa HCV, czyli wirusa zapalenia wątroby typu C.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prowadzi  stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych i kuratorów dla osób niepełnosprawnych, dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych.


Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. pn. "Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2018 r." 


Prezydent Miasta Zduńska Wola zawiadamia o wystawieniu do sprzedaży następujących działek miejskich:

  1. ul. Henrykowska nr 23B - pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 23.10.2018 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego - POBIERZ OGŁOSZENIE
  2. ul. Lipowa - Moniuszki - pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 27.11.2018 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego - POBIERZ OGŁOSZENIE

 


Prezydent Miasta Zduńska Wola Piotr Niedźwiecki serdecznie zaprasza do składania wniosków i uwag do projektu uchwały w sprawie powołania Zduńskowolskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. Zaproszenie adresowane jest do organizacji pozarządowych, wskazanych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, tj.:


Program Czyste Powietrze zakłada możliwość pozyskania dofinansowania wymiany starych pieców na nowe źródła ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Program jest realizowany przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niżej znajdziecie Państwo przydatne linki z informacjami o zasadach udziału w programie.