Dzisiaj jest: niedziela 18 sierpnia 2019        Imieniny: Helena, Ilona, Bogusław

We wszystkich dziesięciu szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola prowadzono rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019. Rekrutacja trwała od 5 do 16 marca i była prowadzona na podstawie uchwały Rady Miasta Zduńska Wola określającej sieć szkół podstawowych i gimnazjów, dostosowaną do nowego, obowiązującego od 1 września 2017 r. ustroju szkolnego.

Miasto Zduńska Wola ogłosiło przetarg na budowę sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5. W zakres zamówienia wchodzi realizacja budynku sali gimnastycznej wraz z budynkiem łącznika (szatni, kuchni i jadalni), dwóch boisk zewnętrznych (z nawierzchnią z poliuretanu i ze sztucznej trawy), budowa parkingu (19 miejsc parkingowych, w tym 2 dla niepełnosprawnych), zjazdu z drogi publicznej (z ul. Sikorskiego) oraz wyposażenie budynku.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1875 i 2232, z 2018 r., poz. 130) Wiceprzewodniczący Rady zwołuje LVI sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla mieszkańców miasta Zduńska Wola w 2018 roku.


Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców Miasta Zduńska Wola w 2018 roku. Oferty należy składać do 13 kwietnia 2018 r. 


Prezydent Miasta Zduńska Wola Piotr Niedźwiecki zaprasza na uroczystości 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, które odbędą się 13 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Miejskim przy ul. Bema.

plan uroczystości:
- Hymn Państwowy,
- Apel Katyński,
- przemówienie Prezydenta Miasta,
- złożenie wieńców i wiązanek, zapalenie zniczy,
- zakończenie uroczystości.6 kwietnia Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Zduńskiej Woli jednogłośnie powołała na stanowisko prezesa spółki pana Michała Płatka. 


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2018 r.

(zarządzenie)


Przedmiotem konkursu ofert jest realizacja zadań wynikających z programu polityki zdrowotnej pn. „Miejski program profilaktyki cukrzycy typu 1 na 2018 rok”.