Dzisiaj jest: piątek 13 grudnia 2019        Imieniny: Łucja, Otylia, Eugeniusz


Prezydent Miasta Zduńska Wola w dniu 30 lipca 2018 r. ogłosił II otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. Kluby sportowe mogą uzyskać dotację celową na realizację zadania pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w różnych dziedzinach sportu”.

Zarządzenie Prezydenta w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie Prezydenta w sprawie powołania Komisji konkursowej

Wykaz zadań i podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym do realizacji zadań publicznych samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2018 roku”.


Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza osoby, organizacje pozarządowe lub przedstawicieli podmiotów leczniczych, niepozostających w stosunku prawnym lub faktycznym z oferentami przystępującymi do konkursu ofert, którzy mogą budzić uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności,  do zgłaszania  kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej.

ogłoszenie

formularz

 


Zgodnie z zarządzeniem Nr 105/2018 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego Wojewody Łódzkiego z dnia  6 lipca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania,  informujemy że, w dniu 1  sierpnia  2017 r. o godz. 17.00 zostanie uruchomiony system alarmowy miasta. W czasie uruchomienia systemu zostanie wyemitowany ciągły dźwięk syren trwający przez okres 1 minuty.

Prosimy o nie podejmowanie żadnych dodatkowych działań.


W dniach 1-17 sierpnia Urząd Miasta będzie czynny do godz. 17.30 w związku z przyjmowaniem wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) i świadczenia dobry strat (300+).


Miasto Zduńska Wola ogłasza konkurs konkurs ofert na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Ochronne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Zduńska Wola”.

zarządzenie


Z przykrością informujemy, że z przyczyn technicznych basen przy ul. Kobusiewicza w najbliższych dniach będzie nieczynny. Miejscowemu pofałdowaniu uległa wierzchnia warstwa dna niecki średniej. Woda została spuszczona, wykonawca dokonuje przeglądu i napraw. Wraz z inspektorem nadzoru oraz służbami urzędu ustalane są przyczyny. Po ponownym napełnieniu, woda zostanie przebadana przez Sanepid i basen zostanie otwarty.


Zarządzenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola w sprawie wprowadzenia zmian w treści otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2018 roku”

zarządzenie


Miasto Zduńska Wola zaprasza do składania ofert w drugim konkursie na wybór partnera kapitałowego - wspólnika do spółki, której celem będzie budowa 2 budynków mieszkalnych z 74 lokalami mieszkalnymi na wynajem przy ul. Mieczysława Karłowicza w Zduńskiej Woli.


Niespełna  połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70 % uprawnionych pań. Warunkiem skuteczności Programu jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość.  Jego waga i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.