Dzisiaj jest: poniedziałek 6 lipca 2020        Imieniny: Łucja, Dominika, Teresa

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola zwołuje II sesję Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola w kadencji 2019/2020. Sesja odbędzie się w poniedziałek 9 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Marcel Jarosławski, pełnomocnik prezydenta Zduńskiej Woli ds. osób niepełnosprawnych w grudniu będzie dyżurował w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12 w następujące dni:


Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2020 roku”

zarządzenie

zaproszenie do zgłaszania kandydatów

formularz zgłoszenia kandydata

oświadczenie

 


Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób z terenu miasta Zduńska Wola w 2020 roku”

zarządzenie

zaproszenie do zgłaszania kandydatów

formularz zgłoszenia kandydata

oświadczenie


O godzinie 9.00 rozpocznie się XVI sesja Rady Miasta Zduńska Wola. Radni będą obradować w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Urząd Miasta Zduńska Wola przejął 15 listopada 2019 r. do przechowywania dokumentację osobowo-płacową po zlikwidowanym zakładzie pracy: PPH Kado - Kadimex w Zduńskiej Woli. Archiwum zakładowe przechowuje listy płac z ww. zakładu z lat: 1986-1993 oraz akta osobowe – zatrudnionych w latach: 1981-1994. Dokumentacja jest w stanie niekompletnym.

Wniosek do pobrania


Po raz kolejny zwracam się z apelem do mieszkańców Zduńskiej Woli, zarządców, administratorów nieruchomości, właścicieli firm i działkowiczów o humanitarną postawę i zapewnienie kotom wolno żyjącym opieki i ochrony, szczególnie w okresie zimowym. Zadbajmy o to, aby miały one dostęp do wody, pokarmu oraz bezpiecznego, ciepłego i suchego schronienia.


Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie konsultacyjne dotyczące planowanej przebudowy ulicy Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ulicą Prostą oraz od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krótkiej.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prowadzi nabór do mieszkania chronionego utworzonego Uchwałą Nr XLVII/509/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.


Lista wolnych stanowisk handlowych na targowisku "Mój Rynek" w Zduńskiej Woli przy ul. Adama Mickiewicza 11B, według stanu na dzień 5 listopada 2019 r.