Dzisiaj jest: poniedziałek 16 września 2019        Imieniny: Edyta, Kamil, Korneliusz

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola Jakub Trenkner, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) zwołuje XII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 24 lipca 2019 r. (środa) o godz. 8.00, w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, pok. 111, ul. Stefana Złotnickiego 12.

Lista wolnych stanowisk handlowych na Targowisku "Mój Rynek" w Zduńskiej Woli przy ul. Adama Mickiewicza 11B, stan na dzień 09.07.2019 r.


Prezydent Zduńskiej Woli, w związku z wystąpieniem na terenie miasta klęski suszy informuje, że rolnicy, którzy ponieśli w jej wyniku straty zagrażające dalszemu funkcjonowaniu gospodarstwa, mogą zgłaszać do Urzędu Miasta, w formie wniosku, poniesione straty (druki do pobrania w Urzędzie Miasta lub na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego). Wnioski należy składać do dnia 12 lipca 2019 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola Tomasz Siemienkowicz, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuje XI sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, pok. 111, ul. Stefana Złotnickiego 12.


Marcel Jarosławski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zduńska Wola ds. Osób Niepełnosprawnych dyżuruje w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Zlotnickiego 12, budynek nr 2)w godzinach od 9:00 do 13:00 w następujące dni lipca:


Stanowisko handlowe Nr wniosku nadany w Kancelarii Urzędu Miasta
teren wybrukowany 
miejsce 54 12 721
miejsce 54 12 268
miejsce 56 12 268
miejsce 58 12 268


Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola Jakub Trenkner, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuje X sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 i 60) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) do dnia 30 czerwca 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników.


Miasto aktualizuje swój LPR. Dlatego od instytucji i mieszkańców miasta chce zebrać informacje dotyczących obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Dotyczy to przede wszystkim budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32A, a także obszaru w obrębie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Juliusza, plac Wolności, Stefana Żeromskiego, Krucza, Fabryczna, Kościelna oraz Aleje Tadeusza Kościuszki. Konsultacje odbędą się 18 czerwca o godzinie 14:00 w Urzędzie Miasta.


Lista wolnych stanowisk handlowych na targowisku "Mój Rynek" w Zduńskiej Woli przy ul. Adama Mickiewicza 11B, stan na dzień 06.06.2019 r.