Dzisiaj jest: poniedziałek 16 września 2019        Imieniny: Edyta, Kamil, Korneliusz

Jakub Trenkner, Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuje IX sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz.  10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 23 ust. 1 załącznika do uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618)

PREZYDENT MIASTA ZDUŃSKA WOLA
ogłasza wyniki konsultacji społecznych w związku z projektem Regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS. W Polsce żyje ok. 7 mln. osób z niepełnosprawnością. Zaledwie co trzecia jest aktywna zawodowo. Dlatego w tym roku Dzień Osób z Niepełnosprawnością organizowany przez ZUS odbywa się pod hasłem „Żyj aktywnie”.

Chcemy zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do rozwijania swoich talentów, poszukiwania możliwości rozwoju, zdrowego stylu życia, ale także chcemy zmotywować je do aktywności zawodowej.
II Oddział ZUS w Łodzi zaprasza 17 maja osoby z niepełnosprawnością do siedziby Zakładu przy ul. Kilińskiego 7/11. W tym dniu, pracownicy ZUS czekają na osoby, które będą chciały dowiedzieć się więcej o rencie z tytułu niezdolności do pracy, rencie socjalnej bądź założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS.

Na miejscu, w godz. od 10:00 do 13:00 wystawione zostaną prace podopiecznych uczęszczających na Warsztaty Terapii Zajęciowej, działających przy Zakładzie BONEX w Zduńskiej Woli.
II Oddział ZUS w Łodzi weźmie też udział w przygotowaniu Dnia Osób z Niepełnosprawnością 31 maja, organizowanym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.


Lista wolnych stanowisk handlowych na targowisku "Mój Rynek" w Zduńskiej Woli przy ul. Adama Mickiewicza 11B, stan na dzień 07.05.2019 r.


W dniu 10 maja br. o godz. 16:00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz (sala konferencyjna), odbędzie się prezentacja przygotowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę”.

 


Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza Mieszkańców Miasta Zduńska Wola do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola.


Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

zarządzenie


Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał zarządzenie, w myśl którego w dniu 2 maja Urząd Miasta Zduńska Wola będzie nieczynny.

Urząd będzie ten dzień odpracowywał w sobotę 11 maja 2019 r.

zarządzenie


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli ogłasza konkurs na opracowanie graficzne logo, które będzie miało zastosowanie w materiałach promocyjnych i informatycznych, grafice komputerowej, publikacjach prasowych itp.


Masz pomysł na logo dla MOSiR?
Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie.

Szersze informacje oraz wymagane załączniki do pobrania poniżej

regulamin

karta zgłoszenia

klauzula RODO

klauzula RODO dla opiekunów prawnych


Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

Zarządzenie