Dzisiaj jest: poniedziałek 16 września 2019        Imieniny: Edyta, Kamil, Korneliusz

Przychodnia miejska będzie prowadzić profilaktykę cukrzycy wśród uczniów zduńskowolskich szkół podstawowych. Właśnie ukazało się Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora tego zadania.

W związku z wejściem w życie z dniem 5 października 2018 roku ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U z 2018 r. poz. 1716) Urząd Miasta informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. grunty stanowiące własność Miasta Zduńska Wola zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, oddane w użytkowanie wieczyste, stają się własnością właścicieli budynków jednorodzinnych lub lokali w budynkach, które znajdują się na przedmiotowych gruntach.


Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola Jakub Trenkner, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) zwołuje VI sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Zarządzenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi”

Zarządzenie


Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi”.

Zarządzenie


Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka cukrzycy wśród uczniów szkół podstawowych”.

Zarządzenie


Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola na rok 2019.


Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp z o. o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.
Szczegółowe kryteria w załączniku. 

Ogłoszenie o konkursie


Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza osoby organizacje pozarządowe lub przedstawicieli podmiotów leczniczych do komisji konkursowych opiniujących oferty w konkursie ofert na wybór realizatora programów: wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki cukrzycy wód uczniów szkół podstawowych.


Oferty należy składać do dnia 14 lutego 2019 r. do godziny 15:30 w kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola.