Dzisiaj jest: wtorek 21 maja 2019        Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2018 ROKU PN. „UDZIELANIE SCHRONIENIA BEZDOMNYM RODZICOM Z DZIEĆMI Z TERENU MIASTA ZDUŃSKA WOLA W SCHRONISKU DLA OSÓB BEZDOMNYCH”.

Zgłoszenia do komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata

Oświadczenie kandydata

Na targowisku "Mój rynek" przy ul. Mickiewicza dostępne są miejsca nr: 25, 50 oraz 60. Miejsca te znajdują się na terenie wybrukowanym. Wnioski można składać do Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola do dnia 17 sierpnia (włącznie).

Najemcy miejsc zostaną wyłonieni w drodze losowania, które odbędzie się 21 sierpnia.

Zarządzenie


Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób pn. "Udzielanie schronienia bezdomnym  rodzicom z dziećmi z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych".

Szczegóły konkursu

Wzór ofertyPrezydent Miasta Zduńska Wola w dniu 30 lipca 2018 r. ogłosił II otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. Kluby sportowe mogą uzyskać dotację celową na realizację zadania pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w różnych dziedzinach sportu”.

Zarządzenie Prezydenta w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie Prezydenta w sprawie powołania Komisji konkursowej


Wykaz zadań i podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym do realizacji zadań publicznych samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2018 roku”.


Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza osoby, organizacje pozarządowe lub przedstawicieli podmiotów leczniczych, niepozostających w stosunku prawnym lub faktycznym z oferentami przystępującymi do konkursu ofert, którzy mogą budzić uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności,  do zgłaszania  kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej.

ogłoszenie

formularz

 


Zgodnie z zarządzeniem Nr 105/2018 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego Wojewody Łódzkiego z dnia  6 lipca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania,  informujemy że, w dniu 1  sierpnia  2017 r. o godz. 17.00 zostanie uruchomiony system alarmowy miasta. W czasie uruchomienia systemu zostanie wyemitowany ciągły dźwięk syren trwający przez okres 1 minuty.

Prosimy o nie podejmowanie żadnych dodatkowych działań.


W dniach 1-17 sierpnia Urząd Miasta będzie czynny do godz. 17.30 w związku z przyjmowaniem wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) i świadczenia dobry strat (300+).


Miasto Zduńska Wola ogłasza konkurs konkurs ofert na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Ochronne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Zduńska Wola”.

zarządzenie


Z przykrością informujemy, że z przyczyn technicznych basen przy ul. Kobusiewicza w najbliższych dniach będzie nieczynny. Miejscowemu pofałdowaniu uległa wierzchnia warstwa dna niecki średniej. Woda została spuszczona, wykonawca dokonuje przeglądu i napraw. Wraz z inspektorem nadzoru oraz służbami urzędu ustalane są przyczyny. Po ponownym napełnieniu, woda zostanie przebadana przez Sanepid i basen zostanie otwarty.