Dzisiaj jest: poniedziałek 16 września 2019        Imieniny: Edyta, Kamil, Korneliusz

Lidia Kwiatkowska, sekretarz Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 roku o godzinie 10:00 w budynku nr 1, Gabinet Radnego, pokój 101 Urzędu Miasta Zduńska Wola, przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola zwołuje LXIV nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 9 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 8.00 w Urzędzie Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12, pok. 111.


Prezydent Miasta Zduńska Wola zawiadamia o wystawieniu do sprzedaży następujących działek miejskich:


Prezydent Miasta Zduńska Wola Piotr Niedźwiecki zaprasza zainteresowanych nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zduńska Wola, posiadających uprawnienia do realizacji zajęć sportowych, do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych. Zajęcia finansowane są ze środków pochodzących z opłat wnoszonych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


W Zduńskiej Woli mamy 21 obwodowych komisji wyborczych. Niżej publikujemy, gdzie mogą głosować mieszkańcy poszczególnych ulic.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola zwołuje LXIII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 5 października 2018 r. (piątek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli zaprasza do bezpłatnego uczestnictwa w kursie języka angielskiego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników i kierując się potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców miasta, proponujemy nowoczesny  multimedialny kurs, który intensywnie i kompleksowo uczy języka angielskiego. Internetowy kurs językowy obejmuje naukę od podstaw oraz doskonalenie znajomości języka na poziomie średnio zaawansowanym.


WYNIKI LOSOWANIA STANOWISK HANDLOWYCH
NA TARGOWISKU "MÓJ RYNEK",
UL. MICKIEWICZA 11B W ZDUŃSKIEJ WOLI
z dnia 25.09.2018 r.
Stanowisko handlowe Nr wniosku nadany
w Kancelarii Urzędu Miasta
TEREN
WYBRUKOWANY
 
nr 34 bruk
211 481

nr 35 bruk
nr 36 bruk
nr 60 bruk Nie złożono wniosku

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2 wykonuje bezpłatne profilaktyczne badania z zakresu wczesnego wykrywania raka piersi. Serdecznie zapraszamy mieszkanki miasta Zduńska Wola  do zapisów.


Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli jest jednostką realizującą program bezpłatnych badań pracowników zakładów pracy pod kątem wykrycia wirusa HCV, czyli wirusa zapalenia wątroby typu C.