Dzisiaj jest: środa 17 lipca 2019        Imieniny: Aneta, Bogdan, Aleksy

Z przykrością informujemy, że z przyczyn technicznych basen przy ul. Kobusiewicza w najbliższych dniach będzie nieczynny. Miejscowemu pofałdowaniu uległa wierzchnia warstwa dna niecki średniej. Woda została spuszczona, wykonawca dokonuje przeglądu i napraw. Wraz z inspektorem nadzoru oraz służbami urzędu ustalane są przyczyny. Po ponownym napełnieniu, woda zostanie przebadana przez Sanepid i basen zostanie otwarty.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola w sprawie wprowadzenia zmian w treści otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2018 roku”

zarządzenie


Miasto Zduńska Wola zaprasza do składania ofert w drugim konkursie na wybór partnera kapitałowego - wspólnika do spółki, której celem będzie budowa 2 budynków mieszkalnych z 74 lokalami mieszkalnymi na wynajem przy ul. Mieczysława Karłowicza w Zduńskiej Woli.


Niespełna  połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70 % uprawnionych pań. Warunkiem skuteczności Programu jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość.  Jego waga i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.


Lista wolnych stanowisk handlowych na targowisku "Mój rynek" przy ul. Mickiewicza 11B w Zduńskiej Woli - stan na dzień 10.07.2018 r.


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi wydał komunikat nadzwyczajny w związku z pożarek składowiska odpadów w miejscowości Mostki.

Komunikat nadzwyczajny WIOŚ w Łodzi


Urząd miasta prowadzi nabór na kandydata do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
p.n. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2018 roku”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

zgłoszenia do Komisji Konkursowej


Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób pn. Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2018 roku".

zarządzenie

wzór oferty


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) zwołuję LX nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 29 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 15.00, w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12, pok. 111.


W związku z uruchomieniem procesu Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.