Dzisiaj jest: środa 23 października 2019        Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna

Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica
Technikum nr 2 kształci w zawodach:

 • technik elektronik (kwalifikacje: E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych, E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych)
 • technik informatyk (kwalifikacje: E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami)
 • technik teleinformatyk (kwalifikacje: E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich, E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 kształci w zawodach:

 • monter elektronik (kwalifikacje: E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych, E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych)

ul. Łaska 61
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 31 59 oraz 823 93 77
e-mail: zse-zd-wola@o2.pl
www.zse-zdwola.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte
Zespół kształci w zawodach:

 • Technik mechanik lotniczy (kwalifikacje: M.31. - Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych)
 • Technik organizacji reklamy (kwalifikacje: A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych, A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej)
 • Technik logistyk (kwalifikacje: A. 30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, A. 31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, A. 32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych)
 • Technik pojazdów samochodowych (kwalifikacje: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych)
 • Technik ekonomista (kwalifikacje: A.35. - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, A.36. - Prowadzenie rachunkowości)
 • Technik handlowiec (kwalifikacje: A.18 - Prowadzenie sprzedaży (zdobycie tylko tej jednej z dwóch kwalifikacji pozwala po zdaniu egzaminu na uzyskanie zawodu "Sprzedawca"), A.22 - Prowadzenie działalności handlowej)
 • Technik mechanik (kwalifikacje: M.19. - Użytkowanie obrabiarek skrawających, M.44. - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń)
 • Technik przemysłu mody (kwalifikacje: A.71. - Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych, A. 72 - Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych)
 • Mechanik monter maszyn i urządzeń (kwalifikacje: M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających (kwalifikacje: M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających)
 • Krawiec (kwalifikacje: A.12. - Wykonywania usług krawieckich)

ul. Żeromskiego 10
98-220 Zduńska Wola
Centrala tel.     43 823 41 75
Sekretariat tel. 43 823 30 61
Warsztaty tel.   43 823 36 14
e-mail: zsznr1zdwola@interia.pl
www.www.zsznr1.pl

Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli
Szkoła kształci w zawodach:

 • Technik hotelarstwa (manager hotelu, recepcjonista, portier, pracownik housekeepingu, kelner, barman)
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych (menager gastronomii, technolog żywienia, szef kuchni, kucharz, cukiernik, kierownik sali, kelner, barman, dietetyk, organizator imprez)
 • Technik transportu kolejowego (dyżurny ruchu, nastawniczy, dróżnik przejazdowy, maszynista pojazdu trakcyjnego, kierownik pociągu, konduktor, rewident taboru kolejowego, ustawiacz, toromistrz, strażnik ochrony kolei

ul. Okrzei 11
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 657 14 29
e-mail: zs_zdwola@szkoly.lodz.pl
zszdwola.szkoly.lodz.pl


Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
Szkoła kształci w zawodach:

 • Technik mechanizacji rolnictwa
 • Technik rolnik (kwalifikacje: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej, R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej)
 • Technik technologii żywności (kwalifikacje: T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń, T.3. Produkcja wyrobów piekarskich, T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych, T.5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych, T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych)
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych (kwalifikacje: T.6 Sporządzanie potraw i napojów, T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych)
 • Kucharz (kwalifikacje: T.6 Sporządzanie potraw i napojów)
 • Piekarz (kwalifikacje: T.3 Produkcja wyrobów piekarskich)
 • Rzeźnik - wędliniarz
 • Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych (kwalifikacje: M.1 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie, M.2 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie)
 • Rolnik (kwalifikacje: R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej)
 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (kwalifikacje: T.2 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń)

Zespół prowadzi również licea ogólnokształcące o charakterze: pożarniczym, policyjnym, samorządowym, taneczno-teatralnym, bezpieczeństwa wewnętrznego i ratownictwa medycznego.

Wojsławice 118
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 825 14 91
fax. 43 825 14 90
e-mail: zsrckuwoj@poczta.onet.pl
www.wojslawice.ksiezyc.pl

Zespół Szkół Aktywności Zawodowej
Zakład Doskonalenia Zawodowego ZDZ w Łodzi z/s Zduńska Wola
Szkoła kształci w zawodach:

 • technik usług fryzjerskich,
 • technik budownictwa.


Prowadzi liceum ogólnokształcące o profilu stylizacji i wizażu, które przygotowuje do zawodów:

 • kosmetyczki,
 • stylisty paznokcia,
 • stylisty.


W skład zespołu wchodzi również Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa, która kształci w zawodach: elektryk, rzeźnik-wędliniarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, krawiec, lakiernik, fryzjer, monter instalacji urządzeń sanitarnych, stolarz, tapicer, kucharz małej gastronomii, blacharz budowlany, dekarz, piekarz, blacharz samochodowy, cukiernik.

ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 824 74 18
www.zdz-zdwola.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej
Zasadnicza Szkoła zawodowa nr 5 dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz młodzieży niesłyszącej i niedosłyszącej oraz dla młodzieży z autyzmem.
Kształci młodzież w zawodach: cukiernik, piekarz, blacharz samochodowy, ślusarz, krawiec, kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, elektryk, tapicer, pomocnik hotelowy.
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym.

ul. Zielona 59a
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 33 99
fax  43 824 72 71
e-mail: sekretariat.zss_zdw@interia.pl
www.grzegorzewskazdw.pl

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu “Żak”

Szkoła Policealna Dwuletnia kształci w zawodach:

 • technik usług kosmetycznych
 • technik rachunkowości
 • technik bhp
 • technik archiwista
 • technik administracji
 • opiekun osoby starszej


Szkoła Policealna Jednoroczna kształci w zawodach:

 • terapeuta ds. uzależnień
 • konsultant ds. żywienia
 • biomasażysta (fizjoterapia)
 • opiekunka środowiskowa
 • florysta
 • agent celny
 • ekspedytor
 • biomasażysta (masaż leczniczy)
 • pracownik ds. finansowych
 • manikiurzystka
 • instruktor fitness
 • rejestratorka medyczna


Centrum „Żak” oferuje również kursy zawodowe:

 • przedłużanie rzęs
 • barman
 • opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
 • wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym
 • opiekun dzienny
 • stylizacja i przedłużanie paznokci
 • masaż orientalny
 • obsługa kas fiskalnych

ul. Królewska 6
98-220 Zduńska Wola
tel. +48 43 825 48 90
e-mail: zdunska-wola@zak.edu.pl
www.zdunska-wola.zak.edu.pl