Dzisiaj jest: środa 23 października 2019        Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna

Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020

Nadrzędnym celem polityki rozwoju miasta jest wspieranie mieszkańców oraz podnoszenie poziomu ich życia. Strategia definiuje wyzwania rozwojowe, jakie stoją przed Zduńską Wolą.

Stymulowanie rozwoju społeczno – gospodarczego, wzmocnienie pozycji miasta w regionie, racjonalne kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój potencjału ludzkiego i społecznego, właściwe funkcjonowanie opieki zdrowotnej i społecznej, kultura, sport w mieście – to elementy, od których w dużej mierze zależy rozwój miasta, jakość życia w nim i sposób jego funkcjonowania.

Strategia jest bardzo istotnym dokumentem z punktu widzenia rozwoju miastai. Określone w dokumencie cele, kierunki działań oraz zadania realizacyjne służą racjonalnemu i starannemu planowaniu miejskich inwestycji. W pracach nad strategią wykorzystano głosy i komentarze opinii publicznej wyrażone podczas konsultacji społecznych ogłaszanych w trakcie prac nad projektem strategii.

Dokument poza swoim planistycznym charakterem pełni również funkcję informacyjną jako ważny instrument komunikacji z mieszańcami w zakresie kierunków i priorytetów rozwoju lokalnego.

Zapraszamy do pobrania pełnego tekstu Strategii: POBIERZ