Dzisiaj jest: środa 23 października 2019        Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna

Budżet miasta

Dochody budżetu miasta na 2019 rok: 154.772.007,00 zł
Wydatki budżetu miasta na 2019 rok: 167.001.606,00 zł
Planowany deficyt budżetu miasta: 12.229.599,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.146.225,00 zł i wolnych środków w wysokości 2.083.374,00 zł.

Budżet Miasta Zduńska Wola 2019 POBIERZ

Plan inwestycji w budżecie miasta na 2019 rok:

Transport - 5.533.806 zł

Dokumentacja projektowa:
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Stefana Złotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej - 100.000,00 zł

Przebudowa dróg:
Przebudowa ulicy Gołębiej - 1.000.000,00 zł
Przebudowa ulicy Jaśminowej - 260.000,00 zł
Przebudowa ulicy Orlej - 450.000,00 zł
Przebudowa ulicy Południowej - 870.000,00 zł
Przebudowa ulicy Uroczej - 320.000,00 zł
Przebudowa ulicy Wincentego Pola - 870.000,00 zł
Zmiana nawierzchni ul. Braterska etap II, sięgacz z nr domów 5, 7, 9, 11 - 56.323,00 zł

Udział w inwestycjach powiatu zduńskowolskiego:
Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli - 1.159.470,00 zł
Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim - 380.046,00 zł

Inwestycje wojewódzkie:
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim – 24.202,00 zł
Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego - 43.765,00 zł

Turystyka – 350.000 zł

Zagospodarowanie zbiornika Kępiny – 350.000 zł

Gospodarka mieszkaniowa - 3.133.244 zł

Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje - 100.000 zł
Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku przy ul. Łaskiej 17 - 30.000,00 zł
Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku przy ul. Sieradzkiej 15 - 30.000,00 zł
Remont Hufca ZHP Zduńska Wola - etap I - 100.000,00 zł
Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli - 2.873.244,00 zł

Administracja publiczna - 290.000,00 zł
 
Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku – 290.000,00 zł

Oświata i wychowanie - 7.204.800 zł

Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 – 6.508.800,00 zł
Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej nr 12 – 100.000 zł
Kącik sportowy dla każdego, i dużego i małego - 96.000,00 zł
Montaż hali pneumatycznej nad boiskiem "Orlik" przy SP nr 10 - 500.000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 179.150 zł

Aktywne Nowe Miasto. Budowa kompleksu rekreacyjnego: dziecięcego placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych i seniorów na osiedlu Nowe Miasto - 100.000,00 zł
Modernizacja placu zabaw przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1-go Maja 5-7 - 79.150,00 zł

Kultura fizyczna - 4.260.000,00 zł

Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap I - 4.260.000,00 zł

Inwestycje łącznie - 20.951.000 zł