Dzisiaj jest: środa 23 października 2019        Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna

Budżet Obywatelski 2017

Wyniki głosowania

Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego ustaliła jak niżej:

Liczba osób, którym wydano karty do głosowania: 903

Liczba wydanych kart:  1573
w tym:

 • Wydarzenia: 800,
 • Inwestycje Lokalne: 773.

 

Liczba kart wyjętych z urny: 1579,
w tym:

 • głosy ważne: 1556,
 • głosy nieważne: 23.


Liczba głosów nieważnych wg przyczyny nieważności:

 • głosy oddane na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem: -;
 • głosy oddane na karcie do głosowania nie zawierającej pieczęci urzędowej oraz numeru identyfikacyjnego: 9;
 • karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki, dopiski w miejscu przeznaczonym do zakreślenia zadań: -;
 • karta do głosowania nie zawiera żadnego zakreślenia: 8;
 • karta do głosowania zawiera więcej niż jedno zakreślenie: 6.

 

Rozkład głosów w podziale na poszczególne zadania:

WYDARZENIA
(kolejność według uzyskanej liczby głosów)

lp. numer i nazwa zadania kwota zł liczba głosów ważnych liczba głosów nieważnych
1 2. Festyn rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli 13.000 229 0
2 5. Wydarzenia kulturalne dla Seniora - Noworoczny Spektakl dla seniorów oraz Letni Koncert dla Seniorów 25.000 122 1
3 8. Poprowadź mnie, Tobie powierzam mą drogę - w hołdzie Janowi Pawłowi II. Zduńskowolanie. (cykl wydarzeń z zakresu upowszechniania kultury i edukacji) 24.970 103 0
4 3. Bajkowy Dzień Dziecka Zduńskiej Woli 25.000 98 1
5 4. Zduńskowolskie Nocne Kino Plenerowe - Osiedle Karsznice, Osiedle Południe, Centrum 25.000 60 2
6 1. Amatorska Liga Siatkówki i Koszykówki 17.700 59 0
7 7. Zduńskowolski Festiwal Dobrego Humoru "Śmiej się do Woli" 24.700 52 0
8 9. Tenisowe Lato 2017 8.220 41 0
9 6. Żołnierze Wyklęci w Zduńskiej Woli. Rekonstrukcja wydarzeń lat 1945-1947 (rekonstrukcja historyczna) 23.720 23 0
10 10. Wystaw poświęcona żołnierzom wyklętym z terenu miasta i okolic 25.000 7 0
  Razem   794 4

INWESTYCJE LOKALNE SEKTOR KONSULTACYJNY NR 1
(kolejność według uzyskanej liczby głosów)

lp. numer i nazwa zadania kwota zł liczba głosów ważnych liczba głosów nieważnych
1 1. Renowacja i modernizacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli 93.000 286 0
2 2. Plac zabaw i mini siłownia 100.000 158 0
  Razem   444 0

INWESTYCJE LOKALNE SEKTOR KONSULTACYJNY NR 2
(kolejność według uzyskanej liczby głosów)

lp numer i nazwa zadania kwota zł liczba głosów ważnych liczba głosów nieważnych
1 3. Oznakowanie stanowisk parkingowych przy ul. Kossaka 1, 3, 4, 7, Staffa 8 i budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Baczyńskiego 10, 12 84.020 178 5
2 4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na drodze dojazdowej do 4 posesji (ul. Jagiełły) 74.800 51 0
3 5. Remont chodnika i łączników z parkingiem (Chełmońskiego 2) 42.000 39 0
4 7. Ciągi chodnikowe (Wieniawskiego 6, 1, 3A) 88.200 31 0
5 6. Ciągi chodnikowe (Wieniawskiego 3) 35.000 19 0
  Razem   318 5

 

Na podstawie ustalonych wyników głosowania oraz zapisów § 7 ust. 4 Regulaminu Komisja stwierdza, że do realizacji kwalifikowane są następujące zadania:


Kategoria Wydarzenia

 • Festyn rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli - 13.000 zł
 • Wydarzenia kulturalne dla Seniora – Noworoczny Spektakl dla seniorów oraz Letni Koncert dla Seniorów  25.000 zł
 • Poprowadź mnie, Tobie powierzam mą drogę – w hołdzie Janowi Pawłowi II. Zduńskowolanie.  24.970 zł
 • Bajkowy Dzień Dziecka  Zduńskiej Woli  25.000 zł
 • Zduńskowolskie Nocne Kino Plenerowe – Osiedle Karsznice, Osiedle Południe, Centrum  25.000 zł

Łączna wartość: 112.970 zł

Kategoria Inwestycje Lokalne Sektor Konsultacyjny nr 1

 • Renowacja i modernizacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli - 93.000 zł

Łączna wartość: 93.000 zł

Kategoria Inwestycje Lokalne Sektor Konsultacyjny nr 2

 • Oznakowanie stanowisk parkingowych przy ul. Kossaka 1, 3, 4, 7, Staffa 8 i budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Baczyńskiego 10, 12 - 84.020 zł

Łączna wartość: 84.020 zł

 

 

Lista zadań zakwalifikowanych do głosowania

INWESTYCJE LOKALNE

lp. sektor konsultacyjny nazwa zadania kwota po weryfikacji (zł) uwagi
1 1 Renowacja i modernizacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli (renowacja boiska trawiastego i budowa bieżni lekkoatletycznej) 93.000 z zakresu wniosku wyłączono realizację boiska z kostki betonowej
2 1 Plac zabaw i mini siłownia (przy SP 11) 100.000  
3 2 Oznakowanie stanowisk parkingowych przy ul. Kossaka 1, 3, 4, 7, Staffa 8 i budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Baczyńskiego 10, 12 84.020  
4 2 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na drodze dojazdowej do 4 posesji (ul. Jagiełły) 74.800  
5 2 Remont chodnika i łączników z parkingiem (Chełmońskiego 2) 42.200  
6 2 Ciągi chodnikowe (Wieniawskiego 3) 35.000 z zakresu wniosku wyłączono ciągi chodnikowe przy ul. Paderewskiego 5 z uwagi na brak własności
7 2 Ciągi chodnikowe (Wieniawskiego 6, 1, 3A) 88.200  


WYDARZENIA

lp. nazwa zadania kwota po weryfikacji opis zadania
1. Amatorska liga Siatkówka i Koszykówki 17.700 Celem amatorskiej Ligii Siatkówki i Koszykówki jest wyłonienie mistrza Zduńskiej Woli wśród amatorskich drużyn w tej dyscyplinie, stworzenie odpowiednich warunków do czynnego wypoczynku i odnowy psychofizycznej.
2. Festyn rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli 13.000 Integracyjna impreza środowiskowa dostępna dla społeczności lokalnej.
3. Bajkowy Dzień Dziecka w Zduńskiej Woli 25.000 Bajkowy Dzień Dziecka Zduńskiej Woli z bezpłatnymi atrakcjami dla najmłodszych.
4. Zduńskowolskie Nocne Kino Plenerowe - Osiedle Karsznice, Osiedle Południe, Centrum 25.000 Plenerowa projekcja filmów dla mieszkańców miasta Zduńskiej Woli ma na celu zagospodarować wolny czas mieszkańców pozostających na wakacje w mieście oraz poszerzyć ofertę kulturalną.
5. Wydarzenia kulturalne dla Seniora - Noworoczny Spektakl dla seniorów oraz Letni Koncert dla Seniorów 25.000 Projekt ma na celu zachęcić osoby dojrzałe do jak najbardziej aktywnego uczestniczenia w kulturze.
6. Żołnierze Wyklęci w Zduńskiej Woli. Rekonstrukcja wydarzeń lat 1945 - 1947 (rekonstrukcja historyczna) 23.720 Rekonstrukcja historyczna ukazująca działalność i walkę oddziałów podziemia antykomunistycznego, Konspiracyjnego wojska Polskiego z władzą ludową w okolicach Zduńskiej Woli, w latach 1945 - 1947.
7. Zduńskowolski Festiwal Dobrego Humoru "Śmiej się do Woli) 24.700 Ideą festiwalu jest dostarczenie mieszkańcom Zduńskiej Woli zdrowej dawki optymizmu i rozrywki - pokaz filmów komediowych, występ kabaretowy, pokazy teatrzyków oraz wystawa rysunków satyrycznych.
8. Poprowadź mnie, Tobie powierzam mą drogę - w hołdzie Janowi Pawłowi II. Zduńskowolanie. (cykl wydarzeń z zakresu upowszechniania kultury i edukacji) 24.970 Celem zadania jest m.in. ukazanie wzoru do naśladowania na przykładzie życia Jana Pawła II, kształtowanie postaw dzieci w oparciu o wzór osoby Ojca Świętego, rozwijanie zainteresowań literackich i muzycznych inspirowanych życiem Jana Pawła II.
9. Tenisowe Lato 2017 8.220 Turniej tenisa ziemnego w okresie letnim dla dzieci i młodzieży mający na celu popularyzację kultury fizycznej i zwiększenie aktywności najmłodszych mieszkańców.
10. Wystawa poświęcona żołnierzom wyklętym z terenu miasta i okolic. 25.000 Przypomnienie historii o żołnierzach, którzy zginęli, żeby Polska była wolną Polską.

DO POBRANIA:

 1. Wzór karty do głosowania - INWESTYCJE LOKALNE
 2. Wzór karty do głosowania - WYDARZENIA
 3. Oświadczenie

 

Lista wniosków niezakwalifikowanych do głosowania

INWESTYCJE LOKALNE

lp. nazwa zadania uwagi
1. Oświetlenia parku miejskiego na osiedlu Południe (teren wokół górki) Brak pozytywnej oceny merytorycznej - zadanie niezgodne z paragrafem 5 pkt 2 tir. d) Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola - stan prawny nieruchomości uniemożliwia realizację zadania.
2. "Ławeczka Stasia Klingera" Brak pozytywnej oceny formalnej - wniosek niezgodny z paragrafem 3, pkt 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola - zgłoszony przez nieuprawnionego mieszkańca.
3. Groby i pomniki na cmentarzach przy ul. Łaska i Bema Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę - pismo z dnia 25.07.2016 r.

 

WYDARZENIA

lp. nazwa zadania uwagi
1. Organizacja amatorskiej ligi piłki siatkowej i koszykowej Brak pozytywnej oceny formalnej - wniosek niezgodny z paragrafem 3, pkt 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola - zgłoszony przez nieuprawnionego mieszkańca.
2. "Koncert Stasia Klingera" Brak pozytywnej oceny formalnej - wniosek niezgodny z paragrafem 3, pkt 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola - zgłoszony przez nieuprawnionego mieszkańca.
3. System wystawienniczy zewnętrzny (zorganizowanie wystaw poświęconych najważniejszym wydarzeniom z Historii Polski najnowszej) Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę - pismo z dnia 19.08.2016 r.
4. Trener osiedlowy (organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci z terenu os. Karsznice) Brak kwalifikacji wniosku przez Komisję - wniosek niezgodny z paragrafem 3, punkt 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola - zbyt zawężona grupa odbiorców (zadanie nie służące ogółowi mieszkańców)


Głosowanie trwało od 12 do 27 września.


Lista złożonych wniosków

INWESTYCJE LOKALNE

Lp. Nr wniosku Nazwa zadania Uwagi
1. RI.RFZ.BO.1.2017 Oświetlenie parku miejskiego na osiedlu Południe (teren wokół górki)  
2. RI.RFZ.BO.4.2017 Renowacja i modernizacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli  
3. RI.RFZ.BO.6.2017 Oznakowanie stanowisk parkingowych przy ul. Kossaka 1 ,3, 4, 7, Staffa 8 i budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Baczyńskiego 10, 12  
4. RI.RFZ.BO.10.2017 Plac zabaw i mini siłownia (przy SP 11)  
5. RI.RFZ.BO.13.2017 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na drodze dojazdowej do 4 posesji (ul. Jagiełły)  
6. RI.RFZ.BO.16.2017 Remont chodnika i łączników z parkingiem (Chełmońskiego 2)  
7. RI.RFZ.BO.18.2017 "Ławeczka Stasia Klingera"  
8. RI.RFZ.BO.21.2017 Groby i pomniki na cmentarzach przy ul. Łaska i Bema Zadanie wycofane przez wnioskodawcę w dniu 25.07.2016 r.
9. RI.RFZ.BO.23.2017 Ciągi chodnikowe (Wieniawskiego 3, Paderewskiego 5)  
10. RI.RFZ.BO.24.2017 ciągi chodnikowe (Wieniawskiego 6, 1, 3A)  


WYDARZENIA

Lp. Nr wniosku Nazwa zadania Uwagi
1. RI.RFZ.BO.2.2017 Organizacja amatorskiej ligi piłki siatkowej i koszykowej  
2. RI.RFZ.BO.3.2017 Amatorska Liga Siatkówki i Koszykówki  
3. RI.RFZ.BO.5.2017 Festyn rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli  
4. RI.RFZ.BO.7.2017 Bajkowy Dzień Dziecka Zduńska Wola  
5. RI.RFZ.BO.8.2017 Zduńskowolskie nocne Kino Plenerowe - Osiedle Karsznice, Osiedle Południe, Centrum  
6. RI.RFZ.BO.9.2017 Wydarzenia kulturalne dla Seniora - Noworoczny Spektakl dla seniorów oraz Letni Koncert dla Seniorów  
7. RI.RFZ.BO.11.2017 Żołnierze Wyklęci w Zduńskiej Woli. Rekonstrukcja wydarzeń lat 1945-1947  
8. RI.RFZ.BO.12.2017 Zduńskowolski Festiwal Dobrego Humoru "Śmiej się do Woli"  
9. RI.RFZ.BO.14.2017 Poprowadź mnie, Tobie powierzam mą drogę - w hołdzie Janowi Pawłowi II. Zduńskowolanie (cykl wydarzeń z zakresu upowszechniania kultury i edukacji)  
10. RI.RFZ.BO.15.2017 Tenisowe Lato 2017  
11. RI.RFZ.BO.17.2017 Trener osiedlowy (organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci z terenu os. Karsznice)  
12. RI.RFZ.BO.19.2017 "Koncert Stasia Klingera"  
13. RI.RFZ.BO.20.2017 System wystawienniczy zewnętrzny (zorganizowanie wystaw poświęconych najważniejszym wydarzeniom z Historii Polski najnowszej)  
14. RI.RFZ.BO.22.2017 Wystawa poświęcona żołnierzom wyklętym z terenu miasta i okolic  

Budżet obywatelski jest narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy mogą współdecydować o tym, jak zostanie wydana część środków budżetu Zduńskiej Woli. Jest elementem partycypacji obywatelskiej, aktywnym uczestnictwem mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących miasta.

Niżej znajdziecie Państwo najważniejsze założenia budżetu obywatelskiego na 2017 rok, a w plikach do pobrania pod artykułem druk wniosku, na którym należy składać propozycje swoich projektów.

 1. Szczegółowe kryteria wnioskowania oraz wzory formularzy określa Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola wprowadzony zarządzeniem nr 177/16 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 24 czerwca 2016 r.
 2. Uruchomienia procesu Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 r. dokonano zarządzeniem nr 178/16 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 24 czerwca 2016 r.
 3. Wnioski mogą być zgłaszane w dwóch kategoriach:
  INWESTYCJE LOKALNE  
  WYDARZENIA
 4. Kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 wynosi 582.000 zł, z podziałem na kategorie:
  •    INWESTYCJE LOKALNE - 465.600 zł
  •    WYDARZENIA - 116.400 zł
 5. Ustala się maksymalną kwotę dla pojedynczego zadania:
  •    w kategorii INWESTYCJE LOKALNE: 100.000 zł  
  •    w kategorii WYDARZENIA: 25.000 zł
 6. Kwota środków w kategorii INWESTYCJE LOKALNE dzielona jest równomiernie na Sektory Konsultacyjne, o których mowa w regulaminie i wynosi: 155.200 zł.
 7. Termin zgłaszania wniosków: 4 - 22 lipca 2016r. Wniosek złożony przed lub po upływie ustalonego terminu na jego składanie będzie uznany za nieważny.
 8. W procesie Budżetu Obywatelskiego mogą brać udział wyłącznie uprawnieni mieszkańcy Miasta tj. osoby, które mają ukończone 16 lat, nie są całkowicie ubezwłasnowolnione i zamieszkują na terenie Miasta Zduńska Wola z zamiarem stałego pobytu.
 9. Każdy uprawniony mieszkaniec Miasta może zgłaszać więcej niż jeden wniosek, bez względu na kategorię.
 10. Zgłaszania wniosków do Budżetu Obywatelskiego dokonuje się na formularzu wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola. Formularze udostępnione są w wersji elektronicznej na stronie www.zdunskawola.pl oraz w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta.
 11. Wypełniony formularz wniosku należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola w godzinach pracy Urzędu, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu.
 12. Wniosek zgłaszany w ramach Budżetu Obywatelskiego musi zawierać podpis wnioskodawcy złożony w miejscu do tego przeznaczonym.
 13. Wniosek zostaje uznany za nieważny i nie podlega analizie pod względem merytorycznym w przypadku gdy:
  •    został złożony na formularzu niezgodnym ze wzorem,
  •    nie zawiera danych umożliwiających identyfikację wnioskodawcy.
 14. Zadanie zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego musi się zawierać w granicach zadań własnych i kompetencji Miasta, a realizacja zadania musi mieścić się w jednym roku budżetowym.
 15. Zadania zgłaszane we wnioskach mogą mieć charakter zarówno lokalny, jak i ogólnomiejski, jednakże służyć powinny ogółowi mieszkańców.
 16. Wnioskowane zadania z kategorii INWESTYCJE LOKALNE nie obejmują dokumentacji technicznych i muszą być umiejscowione na terenie stanowiącym własność Miasta lub będącym w użytkowaniu wieczystym, nieobciążonym na rzecz osób trzecich, którym Miasto ma prawo dysponować na cel określony we wniosku. Dopuszcza się realizację zadań umiejscowionych na terenach należących do jednostek organizacyjnych miasta, na których gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.
 17. Wszelkie informacje na temat Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola www.zdunskawola.pl.

DO POBRANIA:

Zarządzenie nr 177/16 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola - POBIERZ. Zarządzenie zawiera:

 • Regulamin Budżetu Obywatelskiego
 • Opis Sektorów Konsultacyjnych
 • Wzór formularza wniosku
 • Wzór karty do głosowania


Formularz wniosku - POBIERZ

Zarządzenie nr 178/16 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uruchomienia procesu Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 - POBIERZ. Zarządzenie zawiera:

 • Harmonogram