Dzisiaj jest: środa 23 października 2019        Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna

Budżet Obywatelski 2018

WYNIKI GŁOSOWANIA

Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego ustaliła jak niżej:

Liczba osób, którym wydano karty do głosowania: 1008

Liczba wydanych kart:  1612
w tym:

 • Wydarzenia: 665,
 • Inwestycje Lokalne: 947.


Liczba kart wyjętych z urny: 1612,
w tym:

 • głosy ważne: 1603,
 • głosy nieważne: 9.


Liczba głosów nieważnych wg przyczyny nieważności:

 • głosy oddane na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem: 0;
 • głosy oddane na karcie do głosowania nie zawierającej pieczęci urzędowej oraz numeru identyfikacyjnego: 1;
 • karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki, dopiski w miejscu przeznaczonym do zakreślenia zadań: 1;
 • karta do głosowania nie zawiera żadnego zakreślenia: 0;
 • karta do głosowania zawiera więcej niż jedno zakreślenie: 7.


Rozkład głosów w podziale na poszczególne zadania:

INWESTYCJE LOKALNE Sektor Konsultacyjny nr 1
(kolejność według uzyskanej liczby głosów)

lp. numer i nazwa zadania kwota zł liczba głosów ważnych liczba głosów nieważnych
1 1. Renowacja i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli 99.990 146 1
2 2. Bezpieczny plac zabaw w Tęczowym Przedszkolu 57.000 108 1
3 3. Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem i oświetleniem przy SP 12 w Zduńskiej Woli 99.900 73 1
4 4. Budowa boiska do siatkówki plażowej 82.000 13 1
5 5. Remont chodnika przy ul. Łódzkiej 8 15.000 12 0
  Razem   352 4

INWESTYCJE LOKALNE Sektor Konsultacyjny nr 2
(kolejność według uzyskanej liczby głosów)

lp. numer i nazwa zadania kwota zł liczba głosów ważnych liczba głosów nieważnych
1 6. Ławeczka Stasia Klingera 83.500 102 1
2 10. Budowa i oznakowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka i Staffa oraz remont chodnika przy ul. Kossaka 99.340 97 1
3 7. Zmiana nawierzchni ul. Braterska etap II - droga dojazdowa do posesji nr 29, 31, 33 i 35 56.323 81 1
4 9. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych, przebudowa chodnika ul. Witkiewicza 5, 7 oraz budowa zatoki parkingowej przy ul. Baczyńskiego 5 98.750 56 0
5 14. Pas zieleni przy ul. Nowy Świat - zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe 100.000 37 0
6 11. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zduńskiej Woli 100.000 32 0
7 15. Ciąg chodnikowy od ul. Baczyńskiego 11 do ul. Chełmońskiego 14 90.000 29 0
8 12. Zakup AED Defibrylatorów 32.000 18 0
9 16. Utwardzenie nawierzchni ul. Jagiełły do 4 posesji 99.960 17 0
10 8. Wymiana chodników na ulicy Iwaszkiewicza - etap I od skrzyżowania z ul. Solskiego do skrzyżowania z ul. Modrzejewskiej 100.000 14 0
11 13. Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zduńskiej Woli 100.000 13 0
  Razem   496 3

INWESTYCJE LOKALNE Sektor Konsultacyjny nr 3
(kolejność według uzyskanej liczby głosów)

lp. numer i nazwa zadania kwota zł liczba głosów ważnych liczba głosów nieważnych
1 19. Plac zabaw dla uczniów z klas młodszych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Zduńskiej Woli 100.00 40 0
2 17. Remont chodników przy ul. Krętej 84.375 39 0
3 18. Budowa kolumbarium (ściana na urny), monitoring obiektu (montaż systemu i urządzeń na całym obiekcie) 100.00 13 0
  Razem   92 0

WYDARZENIA
(kolejność według uzyskanej liczby głosów)

lp. numer i nazwa zadania kwota zł liczba głosów ważnych liczba głosów nieważnych
1 2. Święto Sportu Szkolnego 9.350 158 1
2 5. Promocja skansenu lokomotyw na terenie województwa łódzkiego oraz miasta Zduńska Wola 25.000 95 0
3 3. Zduńskowolska Spartakiada Przedszkolaka 7.200 94 1
4 1. XIX i XX wieczne fabryki miasta Zduńska Wola - wydarzenia 25.000 80 0
5 4. Wspólnie Łatwiej - Integracja Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia 24.402 76 0
6 6. Alternatywna Zduńska Wola 25.000 72 0
7 7. Wydanie płyty z tekstami poetów z Klubu Literackiego Topola Topolowe Piosenki 25.000 39 0
8 9. Katyń... Ocalić od zapomnienia 25.000 33 0
9 8. Hip Hop Zdunia Festiwal 25.000 16 0
  Razem   663 2


Na podstawie ustalonych wyników głosowania oraz zapisów § 7 ust. 4 Regulaminu Komisja stwierdza, że do realizacji kwalifikowane są następujące zadania:


INWESTYCJE LOKALNE Sektor Konsultacyjny nr 1

 1. Renowacja i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli, kwota 99.990 zł
 2. Bezpieczny plac zabaw w Tęczowym Przedszkolu, kwota 57.000 zł

Łączna wartość: 156.990,00 zł

INWESTYCJE LOKALNE Sektor Konsultacyjny nr 2

 1. Ławeczka Stasia Klingera, kwota 83.500,00 zł

Łączna wartość: 83.500,00 zł

INWESTYCJE LOKALNE Sektor Konsultacyjny nr 3

 1. Plac zabaw dla uczniów z klas młodszych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Zduńskiej Woli, kwota 100.000,00 zł

Łączna wartość: 100.000,00 zł

WYDARZENIA

 1. Święto Sportu Szkolnego, kwota 9.350,00 zł
 2. Promocja skansenu lokomotyw na terenie województwa łódzkiego oraz miasta Zduńska Wola, kwota 25.000,00 zł
 3. Zduńskowolska Spartakiada Przedszkolaka, kwota 7.200,00 zł
 4. XIX i XX wieczne fabryki miasta Zduńska Wola - wydarzenia, kwota 25.000,00 zł
 5. Wspólnie Łatwiej - Integracja Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia, kwota 24.402,00 zł
 6. Alternatywna Zduńska Wola, kwota 25.000,00 zł

Łączna wartość: 115.952,00 zł

Protokół z ustalenia wyników głosowania w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. 

 Lista zadań zakwalifikowanych do głosowania

INWESTYCJE LOKALNE

Lp. Sektor konsultacyjny Nazwa zadania Kwota po weryfikacji (zł) Uwagi
1. 1 Renowacja i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli 99.900,00  
2. 1 Bezpieczny Plac Zabaw w Tęczowym Przedszkolu 57.000,00  
3. 1 Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem i oświetleniem przy SP nr 12 w Zduńskiej Woli 99.900,00  
4. 1 Budowa boisk do siatkówki plażowej 82.000,00 Ustalono lokalizację zadania na terenie szkolnym przy ul. Wileńskiej 3
5. 1 Remont chodnika przy ul. Łódzkiej 8 15.000,00  
6. 2 Ławeczka Stasia Klingera 83.500,00  
7. 2 Zmiana nawierzchni ul. Braterska etap II - droga dojazdowa do posesji nr 29,31,33,i 35 56.323,00  Z zakresu wniosku wyłączono dwa sięgacze - do posesji nr 17, 19, 21, 23 oraz do posesji nr 5, 7, 9 i 11
8. 2 Wymiana chodników na ulicy Iwaszkiewicza - etap I od skrzyżowania z ul. Solskiego do skrzyżowania z ul. Modrzejewskiej 100.000,00  Z zakresu wniosku pozostawiono odcinek od skrzyżowania z ul. Solskiego do skrzyżowania z ul. Modrzejewskiej.
9. 2 Zwiększenie liczby miejsc parkingowych, przebudowa chodnika ul. Witkiewicza 5, 7 oraz budowa zatoki parkingowej przy ul. Baczyńskiego 5 98.750,00  Z zakresu wniosku wyłączono zmianę nawierzchni głównego traktu pieszego kościoła z uwagi na brak własności
10. 2 Budowa i oznakowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka i Staffa oraz remont chodnika przy ul. Kossaka 99.340,00  Z zakresu wniosku wyłączono oznakowanie poziome stanowisk postojowych oraz 5 stanowisk postojowych przy ul. Kossaka 4
11. 2 Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zduńskiej Woli 100.000,00  
12. 2 Zakup AED Defibrylatorów 32.000,00  
13. 2 Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zduńskiej Woli 100.000,00  
14. 2 Pas zieleni przy ul. Nowy Świat - zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe 100.000,00  
15. 2 Ciąg chodnikowy od ul. Baczyńskiego 11 do ul. Chełmońskiego 14 90.000,00  
16. 2 Utwardzenie nawierzchni ul. Jagiełły do 4 posesji 99.960,00  
17. 3 Remont chodników przy ul. Krętej 84.375,00  Z zakresu wniosku wyłączono odcinek od ul. Krętej 2a do skrzyżowania z ul. Osmolińską
18. 3 Budowa kolumbarium (ściana na urny), monitoring obiektu (montaż systemu i urządzeń na całym obiekcie) 100.000,00  
19 3 Plac zabaw dla uczniów z klas młodszych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Zduńskiej Woli 100.000,00  

 

WYDARZENIA

Lp. Nazwa zadania Kwota po weryfikacji (w zł) Opis zadania
1. XIX i XX wieczne fabryki miasta Zduńska Wola - wydarzenie 25.000,00 Stworzenie i oznakowanie trasy śladem historycznych fabryk zduńskowolskich - wzbogacenie przestrzeni publicznej, zachowanie dziedzictwa miasta
2. Święto Sportu Szkolnego 9.350,00 Integracyjna impreza środowiskowa dla uczniów, rodziców i środowiska lokalnego na terenie przyszkolnym Szkoły Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli
3. Zduńskowolska Spartakiada Przedszkolaka 7.200,00 Jednodniowe zawody sportowe dla reprezentacji dzieci ze wszystkich placówek przedszkolnych
4. Wspólnie Łatwiej - Integracja Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia 24.402,00 Organizacja czterech imprez o charakterze kulturalnym, profilaktycznymi edukacyjnym
5. Promocja skansenu lokomotyw na terenie województwa łódzkiego oraz miasta Zduńska Wola 25.000,00 Działania marketingowe zmierzające do jak najszerszego wypromowania zduńskowolskiego Skansenu Lokomotyw i Urządzeń Technicznych
6. Alternatywna Zduńska Wola 25.000,00 Cykl koncertów, projekcji integrujących lokalną społeczność oraz promujących lokalnych twórców
7. Wydanie płyty z tekstami poetów z Klubu Literackiego TOPOLA TOPOLOWE PIOSENKI 25.000,00 Zebranie i wydanie na płycie piosenek, które powstały na podstawie tekstów zduńskowolskich poetów z muzyką Andrzeja Wawrzyniaka
8. Hip Hop Zdunia Festiwal 25.000,00 Jednodniowy festiwal muzyki i kultury hip hop na ul. Dąbrowskiego
9. Katyń... Ocalić od zapomnienia 25.000,00 Celem wydarzenia jest rozwijanie uczuć patriotycznych, wzmacnianie tożsamości narodowej.


WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA - INWESTYCJE LOKALNE

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA - WYDARZENIA

OŚWIADCZENIE

Głosowanie trwać będzie od 1 do 22 września 2017 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12 oraz drogą elektroniczną wyłącznie przez platformę e-puap.

GŁOSOWANIE PRZEZ PLATFORMĘ E-PUAP:

W celu oddania głosu na Budżet Obywatelski 2017 z użyciem  platformy ePUAP należy, po zalogowaniu się, załączyć wypełnioną kartę do głosowania wraz z wymaganym oświadczeniem poprzez usługę „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu” w katalogu „Sprawy Obywatelskie”.

 

Lista wniosków niezakwalifikowanych do głosowania

INWESTYCJE LOKALNE

Lp. Nazwa zadania Uwagi
1. Utwardzenie drogi - ul. Cyprysowa (asfalt) Wycofane przez wnioskodawcę w dniu 4 lipca 2017 r.
2. Utwardzenie drogi - ul. Cyprysowa Brak pozytywnej oceny merytorycznej – zadanie niezgodne z § 3 pkt. 10 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola – maksymalna kwota dla pojedynczego zadania to 100.000,00 zł w kategorii Inwestycje Lokalne. Koszt tego zadania oszacowany został na 387.000,00 zł.
3. Budowa bieżni okólnej i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zduńskiej Woli Brak pozytywnej oceny merytorycznej – zadanie niezgodne z § 3 pkt. 10 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola – maksymalna kwota dla pojedynczego zadania to 100.000,00 zł w kategorii Inwestycje Lokalne. Koszt tego zadania oszacowany został na 110.980,06 zł.
4. Budowa kolumbarium (ściana na urny), monitoring obiektu, montaż systemu i urządzeń na całym obiekcie Brak pozytywnej oceny merytorycznej – zadanie niezgodne z § 3 pkt. 10 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola – maksymalna kwota dla pojedynczego zadania to 100.000,00 zł w kategorii Inwestycje Lokalne. Koszt tego zadania oszacowany został na 170.000,00 zł.
5. Poprawa dostępności do komunikacji miejskiej, stworzenie nowej sieci połączeń autobusowych na terenie miasta Zduńska Wola Brak kwalifikacji wniosku przez Komisję – na podstawie § 3 pkt. 8 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola zadanie nie wypełnia znamion Inwestycji Lokalnej
6. Wyznaczenie ścieżek rowerowych na terenie miasta Zduńska Wola, stworzenie sieci ścieżek rowerowych Brak pozytywnej oceny merytorycznej - § 3 pkt. 8 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola – wskazane lokalizacje dotyczą dróg będących we władaniu Powiatu Zduńskowolskiego
7. Poprawa infrastruktury terenu wokół zbiornika Kępina Brak kwalifikacji Komisji – w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem projektu zagospodarowania terenu wokół zbiornika „Kępina” realizowanymi aktualnie przez Miasto Zduńska Wola i dalszymi planami realizacji.
8. Ciąg chodnikowy i oświetlenie Wycofane przez wnioskodawcę w dniu 31 lipca 2017 r.
9. Ciąg chodnikowy i oświetlenie Wycofane przez wnioskodawcę w dniu 23 sierpnia 2017 r.


Wszystkie wnioski złożone w kategorii WYDARZENIA zostały zakwalifikowane do głosowania.

 


 

Lista złożonych wniosków

INWESTYCJE LOKALNE

Lp. Nr wniosku Nazwa zadania Uwagi
1. PKPiKS.BO.1.2018 Utwardzenie drogi - ul. Cyprysowa (asfalt) Zadanie wycofane przez wnioskodawcę w dniu 04.07.2017 r.
2. PKPiKS.BO.2.2018 Utwardzenie drogi - ul. Cyprysowa  
3. PKPiKS.BO.3.2018 Budowa bieżni okólnej i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zduńskiej Woli  
4. PKPiKS.BO.4.2018 Ławeczka Stasia Klingera  
5. PKPiKS.BO.6.2018 Zmiana nawierzchni ul. Braterska etap II  
6. PKPiKS.BO.7.2018 Wymiana chodników na ulicy Iwaszkiewicza  
7. PKPiKS.BO.8.2018 Renowacja i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli  
8. PKPiKS.BO.11.2018 Bezpieczny Plac Zabaw w Tęczowym Przedszkolu  
9. PKPiKS.BO.12.2018 Zwiększenie liczby miejsc parkingowych zmiana nawierzchni głównego traktu pieszego do kościoła mieszkańców ul. Witkiewicza 5, 6, 7 oraz pobliskiego osiedla domów jednorodzinnych  
10. PKPiKS.BO.14.2018 Budowa kolumbarium (ściana na urny), monitoring obiektu, montaż systemu i urządzeń na całym obiekcie  
11. PKPiKS.BO.15.2018 Promocja skansenu lokomotyw na trenie województwa łódzkiego oraz miasta Zduńska Wola  
12. PKPiKS.BO.16.2018 Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem i oświetleniem przy SP nr 12 w Zduńskiej Woli  
13. PKPiKS.BO.17.2018 Budowa boisk do siatkówki plażowej  
14. PKPiKS.BO.18.2018 Budowa i oznakowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka i Staffa oraz remont chodnika przy ul. Kossaka  
15. PKPiKS.BO.19.2018 Remont chodników przy ul. Krętej  
16. PKPiKS.BO.20.2018 Remont chodnika przy ul. Łódzkiej 8  
17. PKPiKS.BO.22.2018 Budowa kolumbarium (ściana na urny), monitoring obiektu (montaż systemu i urządzeń na całym obiekcie)  
18. PKPiKS.BO.23.2018 Plac zabaw dla uczniów z klas młodszych  
19. PKPiKS.BO.25.2018 Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zduńskiej Woli  
20. PKPiKS.BO.26.2018 Poprawa dostępności do komunikacji miejskiej, stworzenie nowej sieci połączeń autobusowych na terenie miasta Zduńska Wola  
21. PKPiKS.BO.27.2018 Wyznaczenie ścieżek rowerowych na terenie miasta Zduńska Wola, stworzenie sieci ścieżek rowerowych  
22. PKPiKS.BO.28.2018 Zakup AED Defibrylatora  
23. PKPiKS.BO.29.2018 Poprawa infrastruktury terenu wokół zbiornika Kępina  
24. PKPiKS.BO.32.2018 Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zduńskiej Woli  
25. PKPiKS.BO.33.2018 Ciąg chodnikowy i oświetlenie Zadanie wycofane przez wnioskodawcę 31.07.2017 r.
26. PKPiKS.BO.34.2018 Ciąg chodnikowy i oświetlenie Zadanie wycofane przez wnioskodawcę 23.08.2017 r.
27. PKPiKS.BO.35.2018 Pas zieleni przy ul. Nowy Świat - zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe  
28. PKPiKS.BO.36.2018 Ciąg chodnikowy  
29. PKPiKS.BO.37.2018 Utwardzenie nawierzchni ul. Jagiełły do 4 posesji  

 

WYDARZENIA

Lp. Nr wniosku Nazwa zadania Uwagi
1. PKPiKS.BO.5.2018 XIX i XX wieczne fabryki miasta Zduńska Wola - wydarzenie  
2. PKPiKS.BO.9.2018 Święto Sportu Szkolnego  
3. PKPiKS.BO.10.2018 Zduńskowolska Spartakiada Przedszkolaka  
4. PKPiKS.BO.13.2018 Wspólnie Łatwiej - Integracja Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia  
5. PKPiKS.BO.21.2018 Alternatywna Zduńska Wola  
6. PKPiKS.BO.24.2018 Wydanie płyty z tekstami poetów z Klubu literackiego TOPOLA TOPOLOWE PIOSENKI  
7. PKPiKS.BO.30.2018 Hip Hop Zdunia Festiwal  
8. PKPiKS.BO.31.2018 Katyń... Ocalić od zapomnienia  

 

 1. Szczegółowe zasady oraz wzory formularzy określa Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola wprowadzony Zarządzeniem nr 177/16 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 24 czerwca 2016 r.
 2. Uruchomienia procesu Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 r. dokonano Zarządzeniem nr 106/17 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 5 kwietnia 2017 r.
 3. Wnioski mogą być zgłaszane w dwóch kategoriach:
  INWESTYCJE LOKALNE  
  WYDARZENIA
 4. Kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 wynosi 681.293,00 zł, z podziałem na kategorie:
  •    INWESTYCJE LOKALNE - 545.034,40 zł
  •    WYDARZENIA - 136.258,60 zł
 5. Ustala się maksymalną kwotę dla pojedynczego zadania:
  •    w kategorii INWESTYCJE LOKALNE: 100.000 zł  
  •    w kategorii WYDARZENIA: 25.000 zł
 6. Kwota środków w kategorii INWESTYCJE LOKALNE dzielona jest równomiernie na Sektory Konsultacyjne, o których mowa w regulaminie i wynosi: 181.678,13 zł.
 7. Termin zgłaszania wniosków: 4 maja - 4 lipca 2017 r. Wniosek złożony przed lub po upływie ustalonego terminu na jego składanie będzie uznany za nieważny.
 8. W procesie Budżetu Obywatelskiego mogą brać udział wyłącznie uprawnieni mieszkańcy Miasta tj. osoby, które mają ukończone 16 lat, nie są całkowicie ubezwłasnowolnione i zamieszkują na terenie Miasta Zduńska Wola z zamiarem stałego pobytu.
 9. Każdy uprawniony mieszkaniec Miasta może zgłaszać więcej niż jeden wniosek, bez względu na kategorię.
 10. Zgłaszania wniosków do Budżetu Obywatelskiego dokonuje się na formularzu wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola. Formularze udostępnione są w wersji elektronicznej na stronie www.zdunskawola.pl oraz w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta.
 11. Wypełniony formularz wniosku należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola w godzinach pracy Urzędu, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu.
 12. Wniosek zgłaszany w ramach Budżetu Obywatelskiego musi zawierać podpis wnioskodawcy złożony w miejscu do tego przeznaczonym.
 13. Wniosek zostaje uznany za nieważny i nie podlega analizie pod względem merytorycznym w przypadku gdy:
  •    został złożony na formularzu niezgodnym ze wzorem,
  •    nie zawiera danych umożliwiających identyfikację wnioskodawcy.
 14. Zadanie zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego musi się zawierać w granicach zadań własnych i kompetencji Miasta, a realizacja zadania musi mieścić się w jednym roku budżetowym.
 15. Zadania zgłaszane we wnioskach mogą mieć charakter zarówno lokalny, jak i ogólnomiejski, jednakże służyć powinny ogółowi mieszkańców.
 16. Wnioskowane zadania z kategorii INWESTYCJE LOKALNE nie obejmują dokumentacji technicznych i muszą być umiejscowione na terenie stanowiącym własność Miasta lub będącym w użytkowaniu wieczystym, nieobciążonym na rzecz osób trzecich, którym Miasto ma prawo dysponować na cel określony we wniosku. Dopuszcza się realizację zadań umiejscowionych na terenach należących do jednostek organizacyjnych miasta, na których gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.

DO POBRANIA:

Zarządzenie nr 177/16 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola. Zarządzenie zawiera:


Zarządzenie nr 106/17 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia procesu Budżetu Obywatelskiego na rok 2018