Dzisiaj jest: środa 23 października 2019        Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna

Osiedle Karsznice

Wspólnota Lokalna Osiedla Karsznice działa od 27 lutego 2003 roku na podstawie Statutu z 28 czerwca 2012 r. Obejmuje teren Osiedla Karsznice, tj. ulice: Jana Długosza, Aleksandra Fredry, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Grunwaldzką, Kazimierza Kałużewskiego, Karsznicką, Jana Kochanowskiego, Kolejową, Hugona Kołłątaja, Kombatantów, Mikołaja Kopernika, Krańcową, Bolesława Leśmiana, Łanową, 1-go Maja, Maratońską, Marzenińską, Narciarską, Ursyna Juliana Niemcewicza /1757-1841/ pisarz, Cypriana Kamila Norwida, Stefana Okrzei, Olimpijską, Partyzantów, Piłkarską, Plac Zwycięstwa, Wincentego Pola, Poprzeczną, Rolną, Saneczkową, Piotra Skargi /1536-1612/, Sportową, Spółdzielczą, Stanisława Staszica, Wita Stwosza, mjr. Henryka Sucharskiego, Juliusza Sylli, Tenisową, Romualda Traugutta, Turystyczną, Wiosenną, Wincentego Witosa, Wojska Polskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Zbożową.

ROLA WSPÓLNOTY
Wspólnota upowszechnia idee samorządowe oraz pobudza aktywność obywatelską poprzez organizowanie wspólnych działań wspomagających rozwój Wspólnoty i społeczności lokalnej mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie:

  1. czystości i porządku oraz bezpieczeństwa publicznego,
  2. edukacji i wychowania,
  3. działalności w sferze kultury i promocji,
  4. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  5. ochrony przyrody, w tym zieleni w obszarze Wspólnoty;
  6. inicjowanie i organizowanie działań informacyjno-edukacyjnych

ORGANY WSPÓLNOTY
Organem uchwałodawczym Wspólnoty jest Ogólne Zebranie Mieszkańców, zwoływane co najmniej raz w roku. Organem wykonawczym Wspólnoty jest Zarząd. Członkowie Zarządu Wspólnoty:

  Marianna Dzieran – Przewodniczący Zarządu;   
  Eugeniusz Golenia – Zastępca Przewodniczącego Zarządu;
  Damian Lewiński – Zastępca Przewodniczącego Zarządu;
  Jarosław Jabłoński - Sekretarz;
  Jacek Kazimierczak – Skarbnik;
  Zdzisław Bartosik – członek Zarządu;
  Aleksandra Adamczyk – członek Zarządu;
  Feliks Pacewicz – członek Zarządu;
  Marian Supernat – członek Zarządu;
  Krzysztof Wojteczek – członek Zarządu;
  Andrzej Zienkiewicz – członek Zarządu;
  Grzegorz Ignaczak - członek Zarządu.

KONTAKT
Wspólnota ma swoją siedzibę w filii Miejskiego Domu Kultury przy ul. 1-go Maja 5-7. Kontakt z zarządem przez Urząd Miasta Zduńska Wola: 43 825 02 62.

POBIERZ:
Uchwała Nr VII/60/03 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie powołania Wspólnoty lokalnej Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli
Uchwała Nr XXV/299/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli