Dzisiaj jest: środa 23 października 2019        Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna

Osiedle Nowe Miasto

Wspólnota Lokalna Osiedla Nowe Miasto działa od 2 września 1999 roku na podstawie Statutu z 28 czerwca 2012 r. Obejmuje teren Osiedla Nowe Miasto, tj. ulice: Akacjową, Borową, Bukową, Cedrową, Cisową, Cyprysową, Czeremchy, Dębową, Głogową, Grabową, Iglastą, Jagodową, Jałowcową, Jarzębinową, Jaworową, Jesionową, Jodłową, Kalinową, Kasztanową, Kosodrzewiny, Leszczynową, Leśną, Liściastą, Magnoliową, Modrzewiową, Orzechową, Piniową, Platanową, Poziomkową, Świerkową, Wiązową.

ROLA WSPÓLNOTY
Wspólnota upowszechnia idee samorządowe oraz pobudza aktywność obywatelską poprzez organizowanie wspólnych działań wspomagających rozwój Wspólnoty i społeczności lokalnej mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie:

  1. czystości i porządku oraz bezpieczeństwa publicznego,
  2. edukacji i wychowania,
  3. działalności w sferze kultury i promocji,
  4. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  5. ochrony przyrody, w tym zieleni w obszarze Wspólnoty;
  6. inicjowanie i organizowanie działań informacyjno-edukacyjnych

ORGANY
Organem uchwałodawczym Wspólnoty jest Ogólne Zebranie Mieszkańców, zwoływane co najmniej raz w roku. Organem wykonawczym Wspólnoty jest Zarząd. Członkowie Zarządu Wspólnoty:

    Dariusz Kmiecik – Przewodniczący Zarządu;
    Wiesław Stelmasiak – Zastępca Przewodniczącego Zarządu;
    Sławomir Kornatka – sekretarz;
    Grażyna Cyk – członek Zarządu;
    Anna Krysztofiak – członek Zarządu;
    Mieczysław Pietrzak – członek Zarządu;
    Halina Raj – członek Zarządu;
    Arkadiusz Dubicki - członek Zarządu;
    Kinga Nogala - członek Zarządu;
    Łukasz Gędek - członek Zarządu.

KONTAKT
Wspólnota ma swoją siedzibę przy ul. Świerkowej 65. Kontakt z zarządem przez Urząd Miasta Zduńska Wola: 43 825 02 62.

POBIERZ:
Uchwała nr XXV/301/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Nowe Miasto w Zduńskiej Woli
Uchwała Nr XXII/216/92 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 2 września 1999 roku w sprawie powołania Wspólnoty Lokalnej na Osiedlu Nowe Miasto w Zduńskiej Woli.