Dzisiaj jest: piątek 22 listopada 2019        Imieniny: Cecylia, Jonatan, Stefan

Konrad Pokora - Prezydent Miasta Zduńska Wola

  Kontakt  
ul. Stefana Złotnickiego 12
Budynek nr 1, Gabinet Prezydenta Miasta
98-220 Zduńska Wola

  Umów się na wizytę  
tel. 43 825-02-01
e-mail: sekretariat@zdunskawola.pl

Przyjęcia interesantów w pierwszy, drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca w godzinach 12.00 - 16.00.

 

 Kompetencje

 • reprezentowanie Miasta na zewnątrz;
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem;
 • projektowanie i realizacja strategii rozwoju Miasta;
 • przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich wykonania;
 • prowadzenie gospodarki finansowej Miasta;
 • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta;
 • prowadzenie polityki kadrowej i płacowej;
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Prezydenta przepisami prawa.

Prezydent Miasta bezpośrednio nadzoruje niżej wymienione komórki organizacyjne Urzędu Miasta zduńska Wola:

 • Biuro Audytu i Kontroli,
 • Biuro  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Zespół Radców Prawnych,
 • Straż Miejska,
 • Stanowisko ds. BHP,
 • Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego,
 • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Inspektora Ochrony Danych,


oraz niżej wymienione miejskie jednostki organizacyjne:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli,
 • Publiczne Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole" w Zduńskiej Woli,
 • Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli,
 • Publiczne Przedszkole nr 4 "Zaczarowana Kraina" w Zduńskiej Woli,
 • Publiczne Przedszkole nr 5 "Misiowa Gromadka" w Zduńskiej Woli,
 • Publiczne Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli,
 • Publiczne Przedszkole nr 7 "Pod Zielonym Semaforem" w Zduńskiej Woli,
 • Publiczne Przedszkole nr 10 "Pod Słoneczkiem" w Zduńskiej Woli,
 • Publiczne Przedszkole nr 11 w Zduńskiej Woli,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zduńskiej Woli, w skład którego wchodzą: Publiczne Przedszkole nr 9 "Pod Planetami" w Zduńskiej Woli, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Zduńskiej Woli,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Zduńskiej Woli,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli,
 • Szkoła Podstawa nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Zduńskiej Woli,
 • Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli,
 • Szkoła Podstawa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zduńskiej Woli,
 • Szkoła Podstawa nr 11 im. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli,
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Zduńskiej Woli,
 • Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich w Zduńskiej Woli,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.