Dzisiaj jest: piątek 22 listopada 2019        Imieniny: Cecylia, Jonatan, Stefan

Zastępca Prezydenta Miasta

  Zastępca Prezydenta Miasta Zduńska Wola - Paweł Szewczyk   

ul. Stefana Złotnickiego 12
Budynek nr 1, pokój nr 103
tel. 43 825-02-01
fax  43 825-02-02
e-mail: sekretariat@zdunskawola.pl

Przyjęcia interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 11.00-17.00

Zastępca Prezydenta Miasta bezpośrednio nadzoruje niżej wymienione komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz zastępuje Prezydenta Miasta w przypadku jego nieobecności:

 • Biuro Inwestycji Miejskich,
 • Biuro Strategii i Rozwoju Miasta,
  • Dział Funduszy Zewnętrznych i Wspierania Przedsiębiorczości
  • Dział Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej
 • Biuro Gospodarki Przestrzennej
  • Dział Miejska Pracownia Urbanistyczna
 • Biuro Gospodarki Nieruchomościami
 • Biuro Gospodarki Lokalowej
 • Biuro Infrastruktury Technicznej
 • Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska
  • Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi,


jednostki organizacyjne:

 • Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli,
 • Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola,
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli,


oraz niżej wymienione komunalne osoby prawne:

 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli,
 • Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Zduńskiej  Woli  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Miejskie  Sieci  Cieplne  w  Zduńskiej  Woli  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli.