Dzisiaj jest: środa 23 października 2019        Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna

Stypendium sportowe dla trenerów

Stypendium sportowe może być przyznane trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodnika, zamieszkałego w mieście Zduńska Wola, który w dyscyplinie sportu znaczącej dla Miasta Zduńska Wola (lekkoatletyka, strzelectwo sportowe, futsal, kolarstwo, piłka nożna, piłka siatkowa, rugby, sporty walki, tenis stołowy, tenis ziemny, pływanie, sporty motorowodne, koszykówka), w okresie od 1 października roku poprzedzającego złożenie wniosku do 30 września roku, w którym złożono wniosek uzyskał  przynajmniej jeden z następujących wysokich wyników sportowych:

  1. brał udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich, mistrzostwach świata seniorów, mistrzostwach Europy seniorów;
  2. zajął miejsca 1-3 podczas mistrzostw Polski seniorów, młodzieżowych mistrzostw świata, młodzieżowych mistrzostw Europy, mistrzostw świata juniorów, mistrzostw świata juniorów młodszych, mistrzostw Europy juniorów, mistrzostw Europy juniorów młodszych, młodzieżowych mistrzostw Polski, mistrzostw Polski juniorów, ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, mistrzostw Polski juniorów młodszych oraz mistrzostw Polski młodzików;
  3. ustanowił rekord świata seniorów, rekord Europy seniorów, rekord Polski seniorów.


Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla trenera klub sportowy, trener lub inny podmiot mający interes prawny składa do Prezydenta Miasta w terminie do 15 października roku poprzedzającego przyznanie stypendium.

DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym  lub w krajowym współzawodnictwie sportowym - POBIERZ

Uchwała nr LI/550/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień - SPRAWDŹ
Uchwała nr LVI/617/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień - SPRAWDŹ