Dzisiaj jest: środa 23 października 2019        Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna

Okresowe stypendium sportowe dla zawodników

Może je otrzymać zawodnik zamieszkały w Mieście Zduńska Wola, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie sportu znaczącej dla Miasta Zduńska Wola, do których należą lekkoatletyka, strzelectwo sportowe, futsal, kolarstwo, piłka nożna, piłka siatkowa, rugby, sporty walki, tenis stołowy, tenis ziemny, pływanie, sporty motorowodne oraz koszykówka.

Okresowe stypendium sportowe przyznawane jest zawodnikowi, który w okresie od 1 października roku poprzedzającego złożenie wniosku do 30 września roku, w którym złożono wniosek uzyskał co najmniej jedno z następujących osiągnięć sportowych:

  1. zajął miejsce od 1 do 8 podczas młodzieżowych mistrzostw świata, młodzieżowych mistrzostw Europy, mistrzostw świata juniorów, mistrzostw świata juniorów młodszych, mistrzostw Europy juniorów, mistrzostw Europy juniorów młodszych,
  2. zajął miejsce od 1 do 8 podczas mistrzostw Polski seniorów, młodzieżowych mistrzostw Polski, mistrzostw Polski juniorów, ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, mistrzostw Polski juniorów młodszych, mistrzostw Polski młodzików,
  3. zajął miejsce od 1 do 3 podczas międzywojewódzkich mistrzostw młodzików, mistrzostw województwa młodzików, juniorów młodszych lub juniorów,
  4. zajął 1 miejsce podczas zawodów sportowych o zasięgu lokalnym.


Okresowe stypendium sportowe przyznawane jest również zawodnikowi, który w okresie od 1 października roku poprzedzającego złożenie wniosku do 30 września roku, w którym złożono wniosek został powołany do reprezentacji województwa, regionu (ponadwojewódzkiej) lub kraju w dyscyplinie sportu zespołowego (futsal, piłka nożna, piłka siatkowa, rugby, koszykówka).

Okresowe stypendium sportowe przyznaje się na okres 12 miesięcy, od stycznia do grudnia roku następującego po roku, w którym złożono wniosek.

W 2018 roku za wyniki sportowe osiągnięte od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. okresowe stypendium sportowe przyznaje się od dnia wejścia w życie uchwały (tj. od dnia 24 lutego 2018 r.).

Wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego może złożyć klub sportowy, związek sportowy, zawodnik lub jego opiekun prawny oraz inny podmiot mający interes prawny, w terminie do 15 października roku poprzedzającego przyznanie stypendium na podstawie osiągnięć lub wyników sportowych uzyskanych od 1 października roku poprzedzającego złożenie wniosku do 30 września roku, w którym składa się wniosek.

DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięty wynik sportowy - POBIERZ
Uchwała nr LI/550/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień - SPRAWDŹ
Uchwała nr LVI/617/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień - SPRAWDŹ