Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Przedmiotowe / Załatwianie Spraw (Druki do pobrania) / Podział tematyczny / Działalność gospodarcza / Wpis / Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Złozenie wniosku CiDEG-1 umożliwia:
  • Wpis do ewidencji dzialalności gospodarczej
  • Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • Wpis informacji o zawieszeniu dzialalnosci gospodarczej
  • Wpis informacji o wznowieniu dzialalnosci gospodarczej
  • Zawiadomienie o zaprzestaniu działalnosci gospodarczej

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U z 2013 r., poz. 672 z późniejszymi zmianami)

 

 

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Biurze Ewidencji i Dowodów Osobistych

Biuro Ewidencji i Dowodów Osobistych
Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej

Budynek nr 3, I piętro, pok. 308
w godz.: poniedziałek- piątek 7.30 – 15.30

Telefon kontaktowy 43 825-02-00 wew. 237 lub 43 825-02-37

e-mail: h.budna@zdunskawola.pl

 

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

Aby zarejestrować działalność gospodarczą osoba fizyczna może wybrać nw. sposób postępowania :

  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć podpisany elektronicznie

  • zalogować się do CEIDG, przygotować wniosek on-line, wydrukować i złożyć w dowolnej gminie

  • bez logowania się do CEIDG, przygotować wniosek on-line, wydrukować i złożyć w dowolnej gminie

  • pobrać i złożyć wniosek papierowy w gminie, która przekształci go na formę dokumentu elektronicznego

  • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy, ale w tym przypadku podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z jego zawartością i instrukcją wypełniania.

Podczas wypełniania wniosku należy mieć przygotowane m.in. dane takie jak – PESEL, Nr dokumentu tożsamości, NIP, adresy, rodzaj planowanej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

Uwaga: Przedsiębiorcy działający na rynku spożywczym , bądź prowadzący produkcję pierwotną ( obejmującą produkty pochodzenia roślinnego) zobowiązani są do zgłoszenia się w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli w celu uzyskania wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

IV. Opłata:


Nie pobiera się.

V. Termin załatwienia sprawy:

 

W ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia wniosku.


VI. Dodatkowe informacje:

 

 

Przydatne linki


CEIDG

ePUAP

Pojedynczy Punkt Kontaktow

Mikroporady

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

patrz pkt III

VIII. Tryb odwoławczy:


Brak

 

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Danielewicz Anita
Data wytworzenia informacji: 2008-07-31 10:30:48
Ostatnio modyfikowane przez: Zbigniew Oleszczak,  Data modyfikacji: 2014-12-10 11:16:23
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kłysińska Agnieszka dnia 2008-07-31 10:30:54
Opublikowana przez Kłysińska Agnieszka dnia 2008-07-31 10:30:55
Drukuj
Stronę odwiedzono 14686 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A