Strona z portalu

  Strona główna / Aktualności / Kontrole umów i dowodów wpłat za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków

Kontrole umów i dowodów wpłat za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków

od 20 sierpnia 2012 r.


OGŁOSZENIE

Urząd Miasta Zduńska Wola informuje, że od dnia 20 sierpnia 2012 r. zostaną rozpoczęte kontrole umów i dowodów wpłat za odbieranie odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zarządzeniem Nr 302/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 12 lipca 2012 r. został powołany Zespół do przeprowadzenia w/w kontroli. Zespół obejmie kontrolą wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Zduńska Wola.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przygotowanie umów i dowodów wpłat za ostatnie trzy kwartały. Komisja będzie pracować w godzinach 8-15. W przypadku nieobecności mieszkańców w domach zwracamy się z prośbą o pozostawienie w/w dokumentów bądź ich kopii sąsiadowi.

W przypadku nie pozostawienia wymaganych dokumentów będziemy wzywać do Urzędu Miasta Zduńska Wola w celu okazania umów i dowodów wpłat. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z znowelizowaną Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) właściciele nieruchomości zapewniają czystość i porządek m. in. poprzez:

  • wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

 

 

PREZYDENT MIASTA
Piotr Niedźwiecki

 

do pobrania:
→ OGŁOSZENIE

 

 

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Ostatnio modyfikowane przez: Adam Gudajczyk,  Data modyfikacji: 2012-08-08 13:49:57
Ten artykuł nie ma jeszcze opinii
Zaakceptowana przez Adam Gudajczyk dnia 2012-08-08 13:50:02
Opublikowana przez Adam Gudajczyk dnia 2012-08-08 13:50:04
Drukuj
Stronę odwiedzono 973 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A