Dzisiaj jest: czwartek 27 lutego 2020        Imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ ORAZ INNYCH KRAJÓW DOTKNIĘTYCH EPIDEMIĄ SPOWODOWANĄ NOWYM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

Główny Inspektor Sanitarny

Warszawa, 25.02.2020

 

Dla osób zainteresowanych dostępny jest czynny całą dobę numer telefonu Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli - numer telefonu 512 185 986.

W przypadku podejrzenia zarażenia wirusem dostępna jest infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia - numer infolinii 800 190 590 czynna całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. 

Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie, którego celem jest niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera lub innymi zespołami otępiennymi oraz ich opiekunom i rodzinom we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli serdecznie zaprasza na spotkanie grupy wsparcia dla opiekunów, które odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w dniu 26.02.2020 r. o godzinie 16:00.

 


Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola Jakub Trenkner, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zwołuje XIX sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Prezydent Miasta Zduńska Wola, zarządzeniem nr 57/20 z dnia 10 lutego 2020 r. powołał Komisję do przeprowadzenia losowania wolnych stanowisk handlowych na targowisku miejskim "Mój Rynek" przy ul. Adama Mickiewicza 11B w Zduńskiej Woli.


Na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90 trwają prace związane z pielęgnacją drzew. Są one finansowane przez miasto z dużym udziałem pieniędzy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Fundusz przekazał miastu dotację w wysokości blisko 99 tys. zł. Prace obejmą 367 drzew.


Miasto Zduńska Wola przystąpiło do opracowywania dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Zduńska Wola do roku 2035”, który ma przyczynić się do wypracowania dla Zduńskiej Woli celów i kierunków rozwoju nowoczesnego transportu i komunikacji, a także ochrony środowiska i podnoszenia jakości życia mieszkańców.


Prezydent Miasta Zduńska Wola powołał Komisję Wyborczą, która przeprowadzi wybory do Zduńskowolskiej Rady Seniorów. W jej skład weszli: Aneta Antosiak - Kierownik Działu Zdrowia i Polityki Społecznej w Biurze Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych - przedstawiciel Prezydenta Miasta Zduńska Wola, Jarosław Kurzawa - przedstawiciel Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, Lidia Pająk - Dyrektor Biura Rady Miasta - przedstawiciel Prezydenta Miasta Zduńska Wola, Janusz Plajzer - przedstawiciel Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.


Marcel Jarosławski, pełnomocnik prezydenta Zduńskiej Woli ds. osób niepełnosprawnych w lutym będzie dyżurował w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12 w godzinach 9:00 - 13:00, w następujące dni:


W piątek 7 lutego rozpoczynają się zapisy na bezpłatne badania USG piersi dla mieszkanek Zduńskiej Woli. Miasto Zduńska Wola przeznaczyło w tym roku na ten cel 120 tys. zł, co wystarczy na 2700 badań.


W poniedziałek 2 marca odbędzie się przetarg ustny na najem lokali w w nowo powstałym budynku przy ulicy Łaskiej 40. Wcześniej, w dniach 17 - 18 lutego, można obejrzeć lokale przeznaczone do najmu. Budynek jest przeznaczony do handlu z wyłączeniem działalności gastronomicznej oraz zakłócającej ciszę nocną. Dostępne są cztery lokale o powierzchni około 20 m2 każdy. Stawka wywoławcza w przetargu to 46 zł/m2.