Dzisiaj jest: środa 25 listopada 2020        Imieniny: Katarzyna, Erazm, Klemens

Podstawy prawne

  1. Zarządzenie Nr 266/12 z dnia 14 czerwca 2012 roku Prezydenta Miasta Zduńska Wola w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli
  2. Ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późn. zm.
  3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku z późn. zm.
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego /Dz. U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2026 z późn. zm./.
  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.
  6. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
  7. Uchwała Nr V/35/15 z dnia 20 lutego 2015 roku Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola.
  8. Rozporządzenie NR 4/10 z dnia 29 listopada 2010 roku Wojewody Łódzkiego w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych.